Na Straży
nr 1997/6

Przyjaciele

Przyjaciele mają na nas wielki wpływ, szczególnie gdy jesteśmy z nimi w zażyłych stosunkach. Dlatego tak ważną rzeczą jest, by byli oni dobrymi chrześcijanami, wtedy bowiem mogą nam dopomóc w naszym rozwoju w wierze i pobożności. Najlepszym miejscem na znalezienie dobrych przyjaciół jest zbór. Zapraszaj więc do siebie inne małżeństwa z twojego zboru. Stara zasada mówi:

„Kto chce mieć przyjaciół, ten sam musi okazywać przyjaźń”.

R- ( r.)
„Straż” / str.