Na Straży
nr 1996/5

Boskie zapewnienia

Co zapewnia Pan Bóg ludziom poświęcającym się w Wieku Ewangelicznym?

Bóg Ojciec, przez wzgląd na wielką ofiarę Swojego Syna Jezusa Chrystusa, każdemu człowiekowi poświęcającemu się na wyłączną służbę dla dobra Królestwa Bożego zapewnia:

  1. usprawiedliwienie, to jest przykrycie szatą sprawiedliwości Chrystusowej grzechu pierworodnego, jakim był obciążony przez przestępstwo pierwszego ojca – Adama.
  2. postawienie usprawiedliwionego człowieka na wskazanej przez Chrystusa wąskiej drodze, by mógł on się ubiegać o wysoką nagrodę, która obiecana jest tym, którzy umiłują nade wszystko Pana Boga, Chrystusa i swych bliźnich.
  3. możność korzystania z łask Bożych i orędownictwa Jego Syna.

Nie zapewnia jednak żadnemu poświęconemu człowiekowi otrzymania najwyższej nagrody przy poświęceniu, ponieważ mądry Bóg uzależnił to od stopnia przypodobania się wzorowi pokazanemu w Jego świętym i doskonałym Synu Jezusie Chrystusie. Przy poświęceniu się żaden człowiek nie może jeszcze się tym wykazać.

R- ( r. str. )
„Straż” / str.