Na Straży
nr 1995/4

CO JEST NAJPIERWSZE, A CO NAJWAŻNIEJSZE?

Miłość czy Prawda? Co jest czego owocem? Czy miłość przynosi owoce Prawdy, czy Prawda wydaje owoce miłości? Co łączy lud Boży – Prawda czy miłość?… Jeżeli Prawda Boża nie zawita pierwej do człowieka, to skąd ma on wiedzieć, w jakim celu ma miłować Pana Boga, Chrystusa, Apostołów, proroków Bożych i wszystkich swoich bliźnich?

Najpierw pobudzają nas do tej miłości owoce św. Prawdy, chociaż później dopiero dowiadujemy się, co wydaje takie owoce. Sama miłość niewiele tłumaczy, dopiero bogata treść prawdy zachwyca nas i pociąga. Tak więc pierwszą jest Prawda, a najważniejsza w Prawdzie to szczera i prawidłowa miłość. Chrystus rzekł: „Jam się na to narodził, abym dał świadectwo Prawdzie”. Św. Szczepan nie bronił miłości, lecz Prawdy, dla której oddał swoje życie. To św. Prawda uczy nas miłować wszystkich bliźnich, a nawet i nieprzyjaciół. Chrystus powiedział: „jam jest prawda”. W czyim sercu nie ma Prawdy, ten owoców miłości nie przynosi (Ew. Jana 15 rozdz. cały).

Tak więc budujmy się w Prawdzie św., abyśmy wydawać mogli wiele owoców miłości. Prawda, Słowo Boże to maksymy żywota, to regulatory życia społecznego, dane ludziom od Najwyższego. Przestrzegajmy więc te św. maksymy, abyśmy żyli, abyśmy przez owoce św. Prawdy mogli wielbić Pana Boga i Chrystusa.

R- ( r. str. )
„Straż” / str.