Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
1995/4

Czekając na Mesjasza

„Oto... przyjdzie... Anioł przymierza, którego wy żądacie; lecz któż będzie mógł znieść dzień przyjścia je „Oto... przyjdzie... Anioł przymierza, którego wy żądacie; lecz któż będzie mógł znieść dzień przyjścia jego? (...) Bo on jest jako ogień roztapia czytaj
Na Straży
1995/4

Żydzi mesjanistyczni i ich wierzenia

Mówiąc „Żydzi mesjanistyczni” mamy na myśli tych z narodu izraelskiego, którzy już uznali Jezusa jako MesjaszaMówiąc „Żydzi mesjanistyczni” mamy na myśli tych z narodu izraelskiego, którzy już uznali Jezusa jako Mesjasza Bożego, którzy zdecydowanie powtarzają  czytaj
Na Straży
1995/4

Człowiek i Kościół w zbawczym planie Boga

Pełnia życia człowieka z Bogiem, według zbawiennego Planu Bożego, może nastąpić przez Chrystusa i tylko przez Pełnia życia człowieka z Bogiem, według zbawiennego Planu Bożego, może nastąpić przez Chrystusa i tylko przez Niego jako Zbawiciela ludzkości: „I nie  czytaj
Na Straży
1995/4

CO JEST NAJPIERWSZE, A CO NAJWAŻNIEJSZE?

Miłość czy Prawda? Co jest czego owocem? Czy miłość przynosi owoce Prawdy, czy Prawda wydaje owoce miłości? CoMiłość czy Prawda? Co jest czego owocem? Czy miłość przynosi owoce Prawdy, czy Prawda wydaje owoce miłości? Co łączy lud Boży – Prawda czy miłość?...  czytaj
Na Straży
1995/4

Kiedy Bóg był sam?

„...od wieku aż na wieki tyś jest Bogiem” – Psalm 90:2; „Ja Pan, toć jest imię moje; a chwały mojej nie dam in„...od wieku aż na wieki tyś jest Bogiem” – Psalm 90:2; „Ja Pan, toć jest imię moje; a chwały mojej nie dam innemu” - Izaj. 42:8. „Ale my mamy jednego czytaj
Na Straży
1995/4

Książę świata tego

„Idzie książę świata tego, a we mnie nic nie ma” – Jan 14:30. Powyższe zdanie wypowiedział Pan Jezus o sz „Idzie książę świata tego, a we mnie nic nie ma” – Jan 14:30. Powyższe zdanie wypowiedział Pan Jezus o szatanie, onym wielkim przeciwniku Bożym i czytaj
Na Straży
1995/4

Wielki ucisk według proroctwa Daniela

„Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochod „Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, święcącej w ciemnym miejscu, dopóki  czytaj
Na Straży
1995/4

Ideał doskonałości

„Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest” – Mat. 5:48. Pan Jezus wystawia naj „Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest” – Mat. 5:48. Pan Jezus wystawia najwyższy ideał doskonałości. Sam będąc dos czytaj
Na Straży
1995/4

Wiedza i wiara względem chronologii

Umiłowani w Chrystusie Braterstwo! Artykuł, jaki poniżej zamieszczamy, został napisany przez br. Ch. T. RusselUmiłowani w Chrystusie Braterstwo! Artykuł, jaki poniżej zamieszczamy, został napisany przez br. Ch. T. Russell'a w roku 1907 i dotąd nie był publikow czytaj
Na Straży
1995/4

Echa Konwencji

CHEŁM 18 CZERWIEC 1995 R. Drodzy w Jezusie Chrystusie, Braterstwo. Pragniemy się podzielić z Czytelnikami „NaCHEŁM 18 CZERWIEC 1995 R. Drodzy w Jezusie Chrystusie, Braterstwo. Pragniemy się podzielić z Czytelnikami „Na Straży” radością, jakiej doznaliśmy na  czytaj
Na Straży
1995/4

BĄDŹMY WIERNYMI! – wiersz

Dopóki jeszcze jesteśmy w ciele, Nie traćmy czasu, bo na wesele Tych Oblubieniec tylko zabierze, Co wierni Dopóki jeszcze jesteśmy w ciele, Nie traćmy czasu, bo na wesele Tych Oblubieniec tylko zabierze, Co wierni byli Mu w swej ofierze. Odrzućmy wszyst czytaj