Na Straży
nr 1992/5

Małe lisy

„Połapcie nam lisy, małe liski, które psują winnice, a winnice nasze zakwitają!” – Pieśń Sal. 2:15.

Lisy są zwierzątkami znanymi ze swej chytrości i przebiegłości. Nie są zbyt gwałtowne i drapieżne, jednak mogą wyrządzić wiele szkody. Już sam niewinny ich wygląd czyni je tym bardziej niebezpiecznymi. Młody lis (podobnie jak każde młode zwierzę z rodziny psów) potrafi dokonać wielkiego spustoszenia, ponieważ jest szczególnie chytrym i przebiegłym w czynieniu różnych psot. Mając łagodny sposób zachowania się i niewinny wygląd, może tym łatwiej zwieść.

W tytułowym tekście król Salomon obrazowo przedstawia pewne właściwości naszej upadłej natury, które nie są tak krańcowo złe jak inne, jednak są w dużym stopniu szkodliwe; a co więcej, są nader zwodnicze, gdyż wymykają się spod naszej kontroli i z tego zasadniczego powodu potrzebują tym baczniejszego i ustawicznego czuwania nad sobą. W mowie obrazowej tego tekstu nacisk został położony na słowa „liski małe”, a zarazem wyrażona jest myśl, że one są bardzo psotne.

Gdy powyższe wyrażenie zastosujemy do grzechów, wówczas zauważymy, że istnieją niektóre małe grzechy, które w rzeczywistości są bardziej niebezpieczne niż grzechy większe, ponieważ mniej się ich wystrzegamy. Każdy instyktownie strzegłby się lwa, niedźwiedzia, węża itp. , lecz młode lisy wyglądają tak powabnie i zdają się mieć tak łagodne usposobienie, że o ile kto nie miał z nimi jeszcze do czynienia, to mało albo wcale by ich się nie obawiał. Te małe zwierzątka potrafią jednak psuć i niszczyć wszystko, z czym tylko się zetkną.

OCHRONA WINNICY

W tej ilustracji mędrzec mówi o winnicy, jakby małe lisy miały szczególne upodobanie w plantacji winogron. Winogrona przedstawiają owoce Ducha Świętego. Tak jak młode lisy rozrywają winnice swymi ostrymi pazurami i podgryzają korzenie, podobnie małe grzechy rozrywają i podgryzają korzenie duchowych latorośli, a w ten sposób wystawiają na niebezpieczeństwo ich życie. One niszczą i pochłaniają duchową winnicę. Winne krzewy w czasie rozkwitu i gdy jeszcze są młode, są bardzo delikatne. Ich łodygi łatwo się łamią i ulegają zniszczeniu. Podobnie duchowe owoce w sercu i życiu niedojrzałego chrześcijanina mogą być łatwo zniszczone bądź przez jego własną niedbałość albo też przez zły przykład braci. Przeto jak ostrożni powinni być ci, którzy już przez dłuższy czas znajdują się na wąskiej drodze i jak powinni czuwać nad swymi słowami i postępowaniem wobec młodszych i mniej dojrzałych w Pańskiej trzodzie! Niemiłosierna krytyka wobec początkujących a także innych z braterstwa może spowodować nieobliczone szkody i jest objawem braku miłości i chrześcijańskiej dojrzałości.

Każde dziecko Boże powinno mieć się na baczności względem małych rzeczy, które zdają się być żartami, a jednak niekiedy czynią więcej szkody w zgromadzeniu aniżeli te, które wydają się być wielkie. Są to małe uszczypliwe zdania, które niekiedy pozostawiają jadowite żądło; są to żarty z rzeczy świętych, używanie ustępów Pisma Świętego dla dowcipu; małe objawy samolubstwa itp. Te rzeczy i wiele innych w istocie wyrządzają wiele szkody, psując latorośle i niszcząc kosztowne owoce Pańskiej winnicy.

Przeto, drodzy bracia, starajmy się być coraz baczniejszymi, aby wyłapać „małe lisy”. Niechaj każdy z nas czuwa i modli się, abyśmy naszymi myślami, słowami i uczynkami nie wstrzymywali wzrostu duchowych owoców w nas samych lub w drugich.

Nie zdajemy sobie wcale sprawy z tego, jak wielki wpływ bądź ku dobremu, bądź też ku złemu wywierają rzeczy, które wydają się być tylko drobnostkami i nie są przez nas skrupulatnie analizowane. O! Te niegodziwe, małe lisy! Niebaczne słowa wypowiadane bezmyślnie lub w chwili rozdrażnienia – uszczypliwe, sarkastyczne zdania, zagadkowe uśmiechy, dwuznaczne spojrzenia lub miny, małe gderania – o, jak wielki wpływ mają te różne drobne rzeczy na nasze codzienne życie i duchowy rozwój, rozwój nasz i drugich! Jak gorliwie powinniśmy się starać budować nasz własny charakter, a także charakter braci! Wiedzmy, że nasz Pan pilnie zwraca Swoją uwagę na te wszystkie rzeczy. Pamiętajmy! „Kto wiernym jest w małym i w wielu wiernym jest”.

Watch Tower 1916-119/S-34. 11. 173/

R- (1916 r. str. )
„Straż” / str.