Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
1992/1

Dawid otrzymał królestwo

„Dawid idąc postępował i rósł, bo Pan Zastępów był z nim” – 2 Sam. 5:10. Dawid liczył trzydzieści lat ż „Dawid idąc postępował i rósł, bo Pan Zastępów był z nim” – 2 Sam. 5:10. Dawid liczył trzydzieści lat życia, gdy zmarł król Saul. Przez dziesię czytaj
Na Straży
1992/1

Czasy pogan – cz.I

Według Pisma Świętego świat ludzkości składa się z dwóch grup ludzi, mianowicie z Żydów i pogan. Między nimi zWedług Pisma Świętego świat ludzkości składa się z dwóch grup ludzi, mianowicie z Żydów i pogan. Między nimi znajdujemy wiele podziałów na rasy. Są cz czytaj
Na Straży
1992/1

Zielone niwy Kościoła

Wśród wspaniałych psalmów dawidowych, psalm 23 wyróżnia się spokojem i zaufaniem Bogu. Jest też dowodem tego Wśród wspaniałych psalmów dawidowych, psalm 23 wyróżnia się spokojem i zaufaniem Bogu. Jest też dowodem tego, że król Dawid uporządkował swoje życie czytaj
Na Straży
1992/1

Dwa błogosławieństwa

„Przez wiarę Izaak udzielił Jakubowi i Ezawowi błogosławieństwa zapewniającego przyszłość” – Hebr. 11:20. „Przez wiarę Izaak udzielił Jakubowi i Ezawowi błogosławieństwa zapewniającego przyszłość” – Hebr. 11:20. Opisując wiarę Starożytnych Godnych w czytaj
Na Straży
1992/1

Żebyście zupełną zapłatę otrzymali

„Strzeżcie samych siebie, żebyśmy nie stracili tego, koło czegośmy pracowali, ale żebyśmy zupełną odpłatę ot „Strzeżcie samych siebie, żebyśmy nie stracili tego, koło czegośmy pracowali, ale żebyśmy zupełną odpłatę otrzymali” – 2 Jana 8. Niektórzy z nasz czytaj
Na Straży
1992/1

A Bogiem było ono Słowo

„Na początku było Słowo, a ono Słowo było u Boga, a Bogiem było ono Słowo” Jan 1:1 Zasadniczo powyższe zd „Na początku było Słowo, a ono Słowo było u Boga, a Bogiem było ono Słowo” Jan 1:1 Zasadniczo powyższe zdanie nie zawiera żadnej sprzeczności, a  czytaj
Na Straży
1992/1

Wielka misja świętego Pawła

„Bo mnie posłał Chrystus . . . Ewangelię kazać” – 1 Kor. 1:17. Wyższe wykształcenie było zawsze wysoce ce „Bo mnie posłał Chrystus . . . Ewangelię kazać” – 1 Kor. 1:17. Wyższe wykształcenie było zawsze wysoce cenione i fakt ten rozumiany jest tak prze czytaj
Na Straży
1992/1

Szukanie Królestwa Bożego

„Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego” – Mat. 6:33. Na początku ziemskiej misji Chr „Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego” – Mat. 6:33. Na początku ziemskiej misji Chrystusa Pana naród żydowski był wezwany,  czytaj
Na Straży
1992/1

Zamknięcie ust oskarżycielowi

Dwaj podróżni, siedzący obok siebie w wagonie kolejowym, zajęci byli bardzo ożywioną rozmową. Rozmowa dotyczyłDwaj podróżni, siedzący obok siebie w wagonie kolejowym, zajęci byli bardzo ożywioną rozmową. Rozmowa dotyczyła tematyki religijnej i życia chrześcija czytaj
Na Straży
1992/1

Echo z konwencji w Nałęczowie

Drogo umiłowani w Zbawicielu Jezusie Chrystusie Bracia i Siostry! Drodzy Czytelnicy! Na jednodniowej uczcieDrogo umiłowani w Zbawicielu Jezusie Chrystusie Bracia i Siostry! Drodzy Czytelnicy! Na jednodniowej uczcie duchowej w Nałęczowie k/Lublina zgromad czytaj
Na Straży
1992/1

ZAWIADOMIENIE O PAMIĄTCE – rok 1992

Pragniemy przypomnieć Braciom i Siostrom, że doroczna pamiątka śmierci naszego Pana, Jezusa Chrystusa w roku 1Pragniemy przypomnieć Braciom i Siostrom, że doroczna pamiątka śmierci naszego Pana, Jezusa Chrystusa w roku 1992, według kalendarza hebrajskiego 14 N czytaj