Na Straży
nr 1990/6

Echo z konwencji

Andrychów, 1990.09.30.

Umiłowani w Zbawicielu Bracia i Siostry.

Za pośrednictwem pisma „Na Straży” pragniemy podzielić się z Braterstwem i z wszystkimi Czytelnikami cząstką radości i błogosławieństw, jakich doznaliśmy na uczcie duchowej w Andrychowie w dniu 30 września br.

W ten piękny, słoneczny dzień Bracia i Siostry, w liczbie około 500 osób, na zakończenie sezonu konwencyjnego zgromadzili się w hali sportowej K. S. „Beskid”.

Wykładami z Pisma Św. usłużyło pięciu braci:
1. br. Aleksander Zajda – „Rozważanie listu św. Pawła do Kolosan”.
2. br. Daniel Kaleta – „Rzekł Jahwe Adonai” Psalm 110.
3. br. Mieczysław Jakubowski – „Czy będziemy godni” Łuk. 21:36.
4. br. Walenty Bywalec – „Przy mierze Boga z człowiekiem i jego znak”.
5. br. Józef Kłusak – „Wolność zauważona dzisiaj jest ciszą przed burzą”.

W przyjemnej atmosferze szybko upłynął nam czas. Przy zakończeniu wszyscy uczestnicy konwnecji wyrazili życzenie, aby cząstką doznanej radości i Pańskim błogosławieństwem podzielić się ze wszystkimi Czytelnikami pisma „Na Straży”, co też z wielką przyjemnością czynimy. Wspólną modlitwą i hymnem z Ew. św. Jana zakończyliśmy naszą społeczność. Napełnieni duchem świętym i pokarmami z Pańskiego stołu rozjechaliśmy się w swoje strony z myślą, że jeżeli będzie to wolą Bożą, to za kilka miesięcy, na rozpoczęcie nowego sezonu konwencyjnego, znów się spotkamy.

Za uczestników konwencji

br. E. P.