Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
1990/6

Przygotowania Dnia Pańskiego

„Słuchaj! Na górach wrzawa jakby licznego ludu. Słuchaj! Zgiełk królestw, zgromadzonych narodów. Pan Zastę „Słuchaj! Na górach wrzawa jakby licznego ludu. Słuchaj! Zgiełk królestw, zgromadzonych narodów. Pan Zastępów dokonuje przeglądu wojsk bojowych” ( czytaj
Na Straży
1990/6

Chrystus Syn Boży

Złoty tekst: „Ale te są napisane, abyście wy wierzyli, że Jezus jest Chrystus, Syn Boży, a żebyście wierząc Złoty tekst: „Ale te są napisane, abyście wy wierzyli, że Jezus jest Chrystus, Syn Boży, a żebyście wierząc żywot mieli w imieniu Jego”. Zauważyli czytaj
Na Straży
1990/6

Skałą tą był Chrystus

„I wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był C „I wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus” (1 Kor. 10:4). Apostoł Paweł czytaj
Na Straży
1990/6

Pokorni będą wywyższeni

„Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że dla was stał się ubogim, będąc bogatym, abyście wy „Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że dla was stał się ubogim, będąc bogatym, abyście wy ubóstwem Jego ubogaceni byli” (2 Kor. 8: czytaj
Na Straży
1990/6

Co czynić, aby osiągnąć życie wieczne

„Co czynić, aby osiągnąć żywot wieczny” - to pytanie „uczonego w Piśmie”, skierowane do Zbawiciela świata, m „Co czynić, aby osiągnąć żywot wieczny” - to pytanie „uczonego w Piśmie”, skierowane do Zbawiciela świata, może być zadane przez każdego człowieka n czytaj
Na Straży
1990/6

Budujące rozmowy przy stole

Złoty tekst: „Kto się poniża, wywyższony będzie” (Luk. 14:11) Sabat był u Żydów dniem uczty, lecz według w Złoty tekst: „Kto się poniża, wywyższony będzie” (Luk. 14:11) Sabat był u Żydów dniem uczty, lecz według wymagań Zakonu potrawy podawane były na z czytaj
Na Straży
1990/6

Wspomnienie z roboczego kursu w Miechowie

Kazn. Sal. 2:10 Naszym wspólnym pragnieniem jest, aby choć w małym stopniu przekazać, jak wielkim błogosławieKazn. Sal. 2:10 Naszym wspólnym pragnieniem jest, aby choć w małym stopniu przekazać, jak wielkim błogosławieństwem dla wszystkich uczestników było s czytaj
Na Straży
1990/6

Echo z konwencji

Andrychów, 1990.09.30. Umiłowani w Zbawicielu Bracia i Siostry. Za pośrednictwem pisma „Na Straży” pragnieAndrychów, 1990.09.30. Umiłowani w Zbawicielu Bracia i Siostry. Za pośrednictwem pisma „Na Straży” pragniemy podzielić się z Braterstwem i z wszys czytaj