Na Straży
nr 1990/5

Echa z konwencji

ŁAZY STARE NAD RZEKĄ LIWIEC, 30.VI. – 1.VII.1990

Na życzenie gospodarzy, br. Sobolewskich, odbyła się w tej miejscowości druga z kolei konwencja. Siostry i Bracia ze zboru warszawskiego z radością podjęli się współgospodarzenia.

W olbrzymiej stodole i dużych namiotach zgromadziło się około 250 os6b, choć miejsc było dużo więcej. Braterstwo więc miało dużo wygód i swobody. Dzięki dobremu nagłośnieniu można było słuchać wykładów z każdego zakątka zabudowań.

W imieniu gospodarzy konwencję powitał pokojem Bożym przedstawiciel zboru warszawskego, br. Paweł Kozłowski i życzył błogosławieństwa Bożego. Przekazał przewodnictwo konwencji, za zgodą zebranych, bratu Józefowi Sygnowskiemu, który zwrócił uwagę na drogowskazy w kierunku konwencji z napisem „Przyjdź Królestwo…”, abyśmy czuli się jak w Królestwie Bożym

W pierwszym dniu usłużyli bracia:

1. br. Grzegorz Kwaśnik z Dziejów Ap. na temat: „Święte granice Boże” – Których nie można przenosić.
2. br. Stefan Grudzień z Ew. Łukasza 19:29-48 „Zwycięski wjazd Jezusa do Jerozolimy” – symbolem objęcia władzy.
3. br. Jeremiasz Purwin z listu do Żydów 12:26-27 „Czas poruszenia niebem i ziemią”.
4. Po przerwie obiadowej usłużył br. Daniel Kołacz z 1 listu do Kor. 17:14 na temat: „Małżeństwo w Panu” – to radość.
5. br. Daniel Krawczyk z Ew. Mateusza 3:1-2. Rzym. 6:3-11 „Chrzest w śmierci Chrystusa”.

Był to wykład okolicznościowy, ponieważ cztery bardzo młode siostry zdecydowały, przed wieloma świadkami, okazać swoje poświęcenie. Były to: Elżbieta Modrzewska ze zboru w Warszawie, Marta Sojka ze zboru w Chrzanowie, Małgorzata Organek ze zboru w Białymstoku, Ruta Lipka ze zboru w Biłgoraju. W otoczeniu uczestników konwencji chrztu przez zanurzenie w rzece Liwiec, wijącej się wśród lasów i łąk, dokonał br. Stefan Grudzień. Była to niezapomniana chwila, pełna wzruszeń i łez radości. Okolicznościowa pieśń płynęła ponad taflą ciepłej wody, w której zanurzały się niedawne uczestniczki biblijnych kursów. Niech Bóg ma je w swej opiece i niech macierzyste zbory otoczą młode serca braterską czułością.

Wieczór umilił pokaz przeźroczy „Dla tej przyczyny”, na którym witaliśmy zaproszonych gości. Wieczorny śpiew młodzieży napawał nas błogim spokojem.

Drugi dzień rozpoczął jako przewodniczący br. Daniel Krawczyk. Pierwszym wykładem usłużył br. Roman Rorata z listu Jan 5:6 na temat: „Chrzest wody i krwi”.

Drugi wykład miał br. Adam Kozak z listu Jakuba 1:1 – „Pozdrowienia każdemu pokoleniu”.

Trzecim wykładem i ostatnim usłużył br. Andrzej Dąbek z Ew. Mat. 24:20-22. Łuk. 21:35-36 na temat „Wybranym skrócony ucisk”.

Na zakończenie konwencji zaśpiewała na chwałę Panu i ku zbudowaniu zebranym młodzież zboru warszawskiego, recytując również psalmy i wiersze. Obecna na konwencji młodzież wyraziła chęć zorganizowania w przyszłości kursu w tej pięknej mazowieckiej puszczy.

Dziękujemy Bogu Wszechmogącemu za doznane błogosławieństwa i prosimy o takie spotkanie w przyszłym roku.

Pożegnaliśmy braterstwo napisem przy bramie: „Zostań z Bogiem”.

W imieniu organizatorów, br. Dariusz Modrzewski

WOLA LUBECKA DN. 13-15 LIPCA 1990 R.

Drodzy w Chrystusie Bracia i Siostry!

Pragniemy podzielić się z Wami cząstką radości i błogosławieństw, jakich doznaliśmy na konwencji urządzonej w zabudowaniach braterstwa Parnaków w Woli Lubeckiej k/Tarnowa w dniach 13-15 lipca 1990 r.

Na konwencję tę, zorganizowaną staraniem okolicznych zborów, przybyło z różnych stron kraju ok. 650 osób. W pierwszym dniu konwencji przewodniczył br. Roman Rorata. Tematami ze Słowa Bożego usłużyli następujący bracia:

1. br J. Kłusak, na podstawie Psalmu 1:1 „Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych”,
2. br. P. Garbacz, na podstawie 1 Kor. 3:9-11 „Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy”,
3. br. M. Jakubowski, na podstawie 1 Piotr 1:15 „Sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym”,
4. br. G. Kwaśnik, na podstawie Psalmu 77:12 „Wspominam dzieła Pańskie”,
5. br. E. Pietrzyk, na podstawie Mat. 5:14-16 „Wy jesteście światłością świata”.

W drugim dniu konwencji przewodniczył br. D. Krawczyk. W usłudze duchowej uczestniczyli:

1. br. A. Dąbek, na podstawie Psalmu 19:2 „Niebiosa opowiadają chwałę Bożą”,
2. br. P. Suchanek, na podstawie Hebr. 4:15-16 „Współczujący Arcykapłan”,
3. br. J. Litkowicz, na podstawie Mat. 25:1 „Mądre i głupie panny”,
4. br. A. Lipka poprowadził wspólne rozważania „O aniołach”.

Na zakończenie drugiego dnia konwencji, br. J. Sygnowski przeprowadził zebranie modlitw.

W trzecim dniu uczty duchowej przewodniczył br. Henryk Kamiński. W pierwszej części nabożeństwa br. S. Sablik przeprowadził zebranie świadectw i modlitw, a następnie dwóch braci usłużyło tematami z Pisma Świętego:

1. br. R. Rorata – „Nie chodźcie na inne pole”,
2. br. J. Sygnowski – „Ja sam będę pasł swoje owce”.

Wyrażając wdzięczność Bogu, pragniemy jednocześnie spełnić życzenie uczestników konwencji, aby doznanymi błogosławieństwami podzielić się z czytelnikami pisma „Na Straży”.


ZAKOPANE, 29.07.1990 R.

Drogo umiłowani w Panu, Braterstwo!

Pragniemy podzielić się radością, jakiej doznaliśmy uczestnicząc w jednodniowej uczcie duchowej, jaka miała miejsce 29 listopada tegoż roku w Kościelisku k/Zakopanego, w obejściu braterstwa Miksów.

Mieliśmy przywilej wysłuchać 5 budujących wykładów:

Br. E. Pietrzyk usłużył rozważaniami „Trzy spotkania”, lekcja ze spotkań Pana z trojgiem Jego przyjaciół, rodziną: Marią, Martą i Łazarzem.

Br. J. Sygnowski przedstawił lekcję wyjętą z Ps. 141:5 „Niech mnie bije sprawiedliwy”. Omówił w niej prawidłowe sposoby i możliwości strofowania, wymierzania kary, doświadczenia wierności i nawracania na właściwą drogę.

Br. M. Kwarciak lekcję zaczerpnął z 2 Moj. 20:8 „Pamiętaj o dniu sabatu”. Przedstawił historię ustanowienia sabatu, jak też i jego znaczenia dla nas, jak możemy obecnie zachowywać sabat.

Br. K. Hagensick podjął jako temat swych rozważań analizę 40 rozdziału proroctwa Izajasza.

Br. A. Springer podzielił się tematem „Fundament i budowa” 1 Kor. 3:10-17, Mat. 3:3. Przedstawił proces prawidłowej budowy charakteru chrześcijanina na podobieństwo budowy domu.

Brat gospodarz pożegnał zebranych słowami 2 Tes. 3:16.

Życzeniem uczestników konwencji było, aby podzielić się doznanymi radościami ze wszystkimi Czytelnikami naszego czasopisma „Na Straży”, tak w Polsce, jak i poza jej granicami, oraz przekazać im serdeczne, braterskie pozdrowienia, co z przyjemnością czynimy.

P. S.
R- ( r. str. )
„Straż” / str.