Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
1990/5

Pokój i bezpieczeństwo

„A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański p „A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić  czytaj
Na Straży
1990/5

Różne sposoby czynienia dobrze drugim

„Przeto tedy, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary" (Gal. 6:10) Powyższe „Przeto tedy, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary" (Gal. 6:10) Powyższe napomnienie Apostoła jest dobrze zrozum czytaj
Na Straży
1990/5

Autorytety

„Ja Pan, toć jest imię moje, a chwały mojej nie dam innemu ani sławy mojej bałwanom rytym” (Izaj.2:8) Bóg „Ja Pan, toć jest imię moje, a chwały mojej nie dam innemu ani sławy mojej bałwanom rytym” (Izaj.2:8) Bóg, Stwórca wszystkich rzeczy stanowi w so czytaj
Na Straży
1990/5

A jeśli synami, tedy też dziedzicami

Pismo Święte przedstawia naród izraelski jako dumny i pewny siebie. Podstawą tej dumy był fakt, że był to jedyPismo Święte przedstawia naród izraelski jako dumny i pewny siebie. Podstawą tej dumy był fakt, że był to jedyny w swoim rodzaju naród, który Wszechmo czytaj
Na Straży
1990/5

Synowie Boży

„Bo którzykolwiek Duchem Bożym prowadzeni bywają, ci są synami Bożymi” (Rzym. 8:14). Wiersze, które bie „Bo którzykolwiek Duchem Bożym prowadzeni bywają, ci są synami Bożymi” (Rzym. 8:14). Wiersze, które bierzemy pod rozwagę, dostarczają nam wielk czytaj
Na Straży
1990/5

Bóg jest miłością

„Kto tedy wyzna, że Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu. A myśmy poznali i uwierzyli w mi „Kto tedy wyzna, że Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miło czytaj
Na Straży
1990/5

Wiara okazana w uczynkach

„Ja tobie okażę wiarę moją z uczynków moich” (Jak. 2:18) Wiara jest to umysłowe przekonanie względem rzec „Ja tobie okażę wiarę moją z uczynków moich” (Jak. 2:18) Wiara jest to umysłowe przekonanie względem rzeczy niezupełnie stwierdzonych zmysłami, l czytaj
Na Straży
1990/5

Moje wspomnienia z drogi do prawdy

Mogę powiedzieć, że gdym w 1920 r., ku wielkiej radości mojej matki i rodzeństwa (ojca już nie miałem), wróc Mogę powiedzieć, że gdym w 1920 r., ku wielkiej radości mojej matki i rodzeństwa (ojca już nie miałem), wrócił do domu po 4 latach z dwóch wojen - I czytaj
Na Straży
1990/5

Echa z konwencji

ŁAZY STARE NAD RZEKĄ LIWIEC, 30.VI. - 1.VII.1990 Na życzenie gospodarzy, br. Sobolewskich, odbyła się w tej mŁAZY STARE NAD RZEKĄ LIWIEC, 30.VI. - 1.VII.1990 Na życzenie gospodarzy, br. Sobolewskich, odbyła się w tej miejscowości druga z kolei konwencja. Sio czytaj