Na Straży
nr 1990/3

WSPOMNIENIE O BR. DYMITRZE KOPAKU

Brat DYMITR KOPAK urodził się 23. października 1928 r. w miejscowości Zamch, w woj. lubelskim. Ojciec, br. Roman Kopak, w roku 1932 poświęcił się Bogu na służbę. Tym samym brat Dymitr już w dzieciństwie zetknął się z Pismem św. Jako dziecko uczęszczał też do miejscowego Zboru, w Zamchu.

Na pierwszej po wojnie konwencji w Biszczy, w roku 1944, jako szesnastoletni chłopiec przyjął chrzest, oddając swe życie Bogu. W rok później został obrany diakonem w Zborze w Zamchu, a w 1946 r. został starszym tegoż Zboru.

W roku 1947 rodziny ze Zboru w Zamchu zostały przesiedlone początkowo do Lipia (woj. koszalińskie), skąd następnie przeniosły się do Białogardu. Przez cały ten okres brat Dymitr pełnił funkcję starszego oraz przewodniczącego Zboru. Nie szczędził także sił w pracy międzyzborowej: jako kaznodzieja objazdowy i czynny członek Kolegium Redakcyjnego pisma „Na Straży”.

Brat Dymitr Kopak zakończył swą ziemską pielgrzymkę po krótkich cierpieniach dnia 3. marca 1990 r., w Klinice Neurochirurgii w Szczecinie. W dniu 8. marca wśród bardzo licznej grupy braci i sióstr, sympatyków i przyjaciół, odprowadziliśmy Jego zwłoki na miejscowy cmentarz w Białogardzie, pamiętając na słowa św. Pawła:

„Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania” (Rzym. 6:5).