Na Straży
nr 1989/5

Echa z konwencji – Majdan Kozic Górnych

MAJDAN KOZIC GÓRNYCH, 1-2 lipca 1989 r.

Niech będzie Bogu chwała za dany nam przywilej zorganizowania duchowej społeczności dla Braterstwa. w dniach l i 2 lipca 1989 roku. W zabudowaniach Braterstwa Mitułów zebrało się ponad 500 osób przybyłych z różnych stron naszego kraju na badanie Słowa Bożego. Społeczność tę zaszczycili swoją obecnością Braterstwo ze Związku Radzieckiego, Stanów Zjednoczonych, Francji i Kanady.

Po krótkim wstępnym słowie miejscowego Brata przewodnictwo w pierwszym dniu konwencji przejął br. M. Jakubowski. Tematami ze Słowa Bożego usłużyli:

1. br. J. Sygnowski – „Sumienie i wstyd”.
2. br. P. J. Pazucha z USA usłużył wykładem w języku angielskim, który tłumaczył br. Żołnierski z Kanady. Temat wykładu: „Narodzenie się z Ducha”.
3. br. G. Kwaśnik – „Napisz na tablicach, a na księgach wyrysuj”.
4. br. E. Dołhan ze Związku Radzieckiego – „Uczniowie zamilkną, kamienie wołać będą”.
5. br. Krawczyk D. – „Droga do wiecznego życia”.

Po pierwszym dniu duchowych rozważań udaliśmy się na nocny odpoczynek. Słoneczny poranek następnego dnia zastał nas w dobrym nastroju ducha i znów przyszło pragnienie słuchania Boskich prawd. W drugim dniu przewodniczył br. D. Krawczyk. Czterech braci usłużyło tematami:

1. br. J. Kłusak – „W dążeniu do świętości”.
2. br. A. Lipka – „Trzymaj się zdrowej nauki”.
3. br. A. Dąbek – „Ja w Tobie Panie, ufam”.
4. br. R. Rorata – „Spuśćcie niebiosa rosę„.

Uczta duchowa dobiegała końca. Kilkunastoosobowa grupa Braterstwa ze Związku Radzieckiego umiliła nam chwile zaśpiewaniem paru pieśni w języku ukraińskim, a najmłodsi uczestnicy zarecytowali kilka wierszy o religijnej treści. Bracia i Siostry pracujący w kuchni dostarczali nam smacznych posiłków, a organizatorzy czynili wszystko, aby nam było dobrze, nie szczędzili wysiłku i troski, abyśmy odjechali zadowoleni. Wszystko to czyniło miłą i serdeczną atmosferę wśród Braterstwa.

Życzeniem zgromadzonych było aby to szczęście braterskiej społeczności przekazać miłym czytelnikom czasopisma Na Straży”, aby tę cząstką duchowych błogosławieństw podzielić się ze wszystkimi miłującymi Prawdę. „A błogosławieństwo i chwała, i dziękczynienie niech będzie Bogu naszemu na wieki wieków” (Obj. 7:12).

R- ( r.)
„Straż” / str.