Na Straży
nr 1989/4

Echa z konwencji – Katowice

KATOWICE, 21 maja 1989 r.

„Ja jestem droga, prawda i żywot”. Te słowa naszego Pana zanotowane przez Ewangelistę św. Jana 14:6 stanowiły myśl przewodnią uczestników uczty duchowej dnia 21 maja br. w katowickiej Hali Parkowej, podczas której zbór w Mysłowicach – Brzezince miał przywilej gościć na rozpoczęcie sezonu konwencyjnego ponad 750 Braci i Sióstr z różnych stron kraju. Miła i serdeczna atmosfera wytworzona przez uczestników konwencji oraz pogoda ducha, harmonizowały ze słoneczną aurą na zewnątrz sali.

Z zainteresowaniem wysłuchaliśmy pięciu wykładów z Pisma Świętego. W pierwszym temacie z listu św. Pawła do Filipian 2:1-5 „.Sprawujcie się w taki sposóbabyście byli godni Ewangelii”, br. M. Targosz zwrócił uwagę na zasady życia i postępowanie tych, którzy „na miejscu Chrystusowym poselstwo sprawują”, co poparł również licznymi przykładami z Pisma Świętego. Brat J. Kłusak usłużył wykładem „Czy nasze serca rosną?” z drugiego listu do Koryntian 6:11- 13. Pytanie to powinniśmy postawić sobie każdy z osobna. Pomimo tego, że niejednokrotnie trudno jest cieszyć się z przeżywanych na co dzień doświadczeń, ponosząc trudy w służbie dla Pana i Jego sprawy, to jednak mając na uwadze, że i nasz Pan jest z nami w tym jarzmie, oraz że niezmienne obietnice zawarte w Słowie Bożym wciąż jeszcze należą do nas – serca nasze powinny rosnąć.

Wykładem dla publiczności . „Królestwo Boże” usłużył br. Z. Kołacz, w którym przedstawił prawa i zasady, które będą obowiązywać ludzkość w okresie restytucji oraz wskazał na warunki osiągnięcia tak upragnionego i wciąż oczekiwanego Królestwa Bożego.

Popołudniowa część uczty duchowej została urozmaicona muzyką, pieśnią i wierszami w wykonaniu dzieci ze zboru w Mysłowicach – Brzezince.

Kolejnym wykładem – „Przyjęcie króla w cierpieniu” z 2 Ks. Samuela 19:9-12 usłużył br. J. Sygnowski. Na przykładzie narodu izraelskiego brat zwrócił uwagę, że to, co ma wartość, co szlachetne i trwałe, rodzi się w cierpieniach.

W ostatnim temacie lekcją wynikającą z losów syna marnotrawnego usłużył br. H. Kamiński: „Zginął i znaleziony jest” – Ew. św. Łukasza 15:24.

Wdzięczni Bogu za błogosławioną sposobność spędzenia miłych chwil w braterskim gronie, spełniamy życzenie wielu uczestników konwencji, aby doznaną radością i błogosławieństwami podzielić się ze wszystkimi Czytelnikami czasopisma „Na Straży”.

R- ( r.)
„Straż” / str.