Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
1989/4

Echa z konwencji – Łazy Stare

W dniach 24 i 25 czerwca 1989 r. Pan przygotował nam przystań duchową w miejscowości Łazy Stare, w zabudowan W dniach 24 i 25 czerwca 1989 r. Pan przygotował nam przystań duchową w miejscowości Łazy Stare, w zabudowaniach Braterstwa Sobolewskich, położonych czytaj
Na Straży
1989/4

Echa z konwencji – Katowice

„Ja jestem droga, prawda i żywot". Te słowa naszego Pana zanotowane przez Ewangelistę św. Jana 14:6 stanowił „Ja jestem droga, prawda i żywot". Te słowa naszego Pana zanotowane przez Ewangelistę św. Jana 14:6 stanowiły myśl przewodnią uczestników uczty duch czytaj
Na Straży
1989/4

Dom Boży bez radości

„Znikła radość i wesele z pól urodzajnych, a w winnicach już nie słychać głosu pieśni i radosnych okrzyków". „Znikła radość i wesele z pól urodzajnych, a w winnicach już nie słychać głosu pieśni i radosnych okrzyków". „Bo któż jest naszą nadzieją albo radoś czytaj
Na Straży
1989/4

Zawsze za wszystko

„A nie upijajcie się winem, w którym jest rozpusta; ale bądźcie napełnieni duchem, rozmawiając ze sobą przez „A nie upijajcie się winem, w którym jest rozpusta; ale bądźcie napełnieni duchem, rozmawiając ze sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiew czytaj
Na Straży
1989/4

Apokalipsa

„Objawienie Jezusa Chrystusa, które dal mu Bóg" (Obj. 1:1) Wyraz Apokalipsa dość często używany jest wśró „Objawienie Jezusa Chrystusa, które dal mu Bóg" (Obj. 1:1) Wyraz Apokalipsa dość często używany jest wśród społeczności chrześcijańskich, pojawia czytaj
Na Straży
1989/4

Ofiarowanie obcego ognia

„Wina i napoju mocnego nie będziesz pil, ty i synowie twoi z tobą" (3 Mojż. 10:1-11). Powyższe teksty „Wina i napoju mocnego nie będziesz pil, ty i synowie twoi z tobą" (3 Mojż. 10:1-11). Powyższe teksty pokazują nam figuralne obrządki religij czytaj
Na Straży
1989/4

Mamy ołtarz

„Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi" (Hebr. 13:10) Rodzaj ludzki od „Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi" (Hebr. 13:10) Rodzaj ludzki od początku upadku pragnął powrotu do społe czytaj
Na Straży
1989/4

Chrystus w was nadzieja onej chwały

„Dziatki moje, które znowu z boleścią rodzę, ażby Chrystus był wykształtowany w was. Chciałbym teraz być u w „Dziatki moje, które znowu z boleścią rodzę, ażby Chrystus był wykształtowany w was. Chciałbym teraz być u was i odmienić głos mój, ponieważ wątpię  czytaj
Na Straży
1989/4

Archeologia a Biblia

Archeologia zajmuje się badaniem materialnych pozostałości ludzkiej historii, to jest przedmiotów wykonanych pArcheologia zajmuje się badaniem materialnych pozostałości ludzkiej historii, to jest przedmiotów wykonanych przez człowieka. Naukowcy rozwinęli pr czytaj
Na Straży
1989/4

Szczególna Opatrzność Boża

„Według rady Swej prowadź mnie, a potem do chwały przyjmiesz mnie" (Psalm 73:24) Na przedmiot o Boskiej O „Według rady Swej prowadź mnie, a potem do chwały przyjmiesz mnie" (Psalm 73:24) Na przedmiot o Boskiej Opatrzności różnie ludzie się zapatrują:  czytaj