Na Straży
nr 1989/2

Echo z konwencji – Andrychów

13 listopada 1988 r.

Drogo umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry!

Łaska i pokój niech będzie ustawicznie z Wami po wszystkie dni Waszej pielgrzymki do niebiańskiej Ojczyzny.

Z przyjemnością pragniemy podzielić się z Wami duchową radością i błogosławieństwami, jakich Pan nam udzielił na jednodniowej uczcie duchowej, która odbyła się na zakończenie sezonu konwencyjnego w dniu 13 listopada 1988 roku, w zakładowym Domu Kultury w Andrychowie. Pomimo późnej pory roku i tym razem bracia i siostry bardzo licznie i z różnych stron naszego kraju przybyli na tę ucztę duchową. Atmosfera duchowa była wspaniała, a wykłady ze Słowa Bożego urozmaicone. Każdy mógł wiele skorzystać i przyswoić sobie dobre rady, zachęty i napomnienia.

Duchowymi pokarmami służyło pięciu braci. Pierwszym wykładem na temat „Jezus Chrystus jako odkupiciel świata” usłużył br. Zdzisław Kołacz, a temat ten zaczerpnął z 1 Piotra 1:18-20. Drugim mówcą, który do nas przemówił, był br. Andrzej Dąbek, a temat jego wykładu to: „Apokalipsa – wizją przyszłego Królestwa Bożego”. Trzecim tematem „Objawienie naszych serc” usłużył br. Dymitr Kopak. Za podstawę swoich rozważań przyjął słowa św. apostoła Pawła z 1 Kor. 4:5. Po tym wykładzie nastąpiła przerwa obiadowa, którą braterstwo wykorzystało na posiłek cielesny, jak również na wspólne rozmowy. Po przerwie obiadowej tematem z Przypowieści Salomonowych 23:23 „Kupuj prawdę, a nie sprzedawaj jej, kupuj mądrość i rozum i umiejętność” podzielił się z nami br. Grzegorz Kwaśnik. „Królestwo Boże – w przypowieściach Jezusa” to ostatni temat, a usłużył nim br. Michał Targosz.

Nadeszła chwila rozstania, a obfitość pokarmów duchowych i serdeczna braterska atmosfera zgłębiały naszą wdzięczność ku Bogu.

Na zakończenie uczty duchowej Bracia i Siostry wyrazili życzenie, aby doznanymi błogosławieństwami podzielić się ze wszystkimi Czytelnikami czasopisma „Na Straży”. Życzenie to spełniamy z wielką przyjemnością.

R- ( r.)
„Straż” / str.