Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
1987/1

DLA TEJ PRZYCZYNY

Za pośrednictwem czasopisma „Na Straży” pragniemy przypomnieć, że posiadany przez nas w Polsce pokaz przezroczZa pośrednictwem czasopisma „Na Straży” pragniemy przypomnieć, że posiadany przez nas w Polsce pokaz przezroczy pt. „Dla tej przyczyny” nie był jeszcz czytaj
Na Straży
1987/1

Jak możemy wzrastać w Chrystusa

„Szczerymi będąc w miłości rośmy w Onego we wszystkiem, który jest głową, to jest w Chrystusa." - Efez. 4:15 „Szczerymi będąc w miłości rośmy w Onego we wszystkiem, który jest głową, to jest w Chrystusa." - Efez. 4:15. W miarę jak ktoś stara się poznać B czytaj
Na Straży
1987/1

Na koniec, bracia, myślcie!

MOC UMYSŁU - JAK CZŁOWIEK MYŚLI, TAKI I JEST - MOC ZŁYCH MYŚLI - MOC DOBRYCH MYŚLI - MYŚLCIE O RZECZACH CZYSTYMOC UMYSŁU - JAK CZŁOWIEK MYŚLI, TAKI I JEST - MOC ZŁYCH MYŚLI - MOC DOBRYCH MYŚLI - MYŚLCIE O RZECZACH CZYSTYCH - NIE O RZECZACH ZIEMSKICH - O RZECZA czytaj
Na Straży
1987/1

Ażby przyszedł

Apostoł Paweł, odnosząc się do Wieczerzy Pańskiej, pisze: „Śmierć Pańską opowiadajcie, ażby przyszedł”, dlategApostoł Paweł, odnosząc się do Wieczerzy Pańskiej, pisze: „Śmierć Pańską opowiadajcie, ażby przyszedł”, dlatego też niektórzy sądzą, że jest to jakieś czytaj
Na Straży
1987/1

Czas końca

„Nie odwróci się zapalczywość gniewu Pańskiego, póki nie uczyni tego, a póki nie wykona umysłu serca swego; „Nie odwróci się zapalczywość gniewu Pańskiego, póki nie uczyni tego, a póki nie wykona umysłu serca swego; w ostatnie dni zrozumiecie to.” (Jer. 30 czytaj
Na Straży
1987/1

Oczyszczenie 10 trędowatych

„A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią a Galileą. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw „A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią a Galileą. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego dziesięciu trędowatych mężów, któr czytaj
Na Straży
1987/1

Apostołowie Chrystusowi – cz.I

A te są imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, którego zwano Piotrem, i Andrzej, brat jego, i Jakub, sy A te są imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, którego zwano Piotrem, i Andrzej, brat jego, i Jakub, syn Zebedeusza, oraz Jan, brat jego, Filip czytaj
Na Straży
1987/1

Myśli i zdania

(...) jednako niebezpieczne jest człowiekowi znać Boga nie znając swej nędzy, co znać swą nędzę nie znając Odk(...) jednako niebezpieczne jest człowiekowi znać Boga nie znając swej nędzy, co znać swą nędzę nie znając Odkupiciela, który może z niej uleczyć. Jed czytaj
Na Straży
1987/1

Wpisz to dla pamięci w księgi

– 2 Mojż. 17:14 – „Tak powiada Pan, Bóg Izraelski, mówiąc: Napisz sobie wszystkie słowa, którem mówił do ci– 2 Mojż. 17:14 – „Tak powiada Pan, Bóg Izraelski, mówiąc: Napisz sobie wszystkie słowa, którem mówił do ciebie, na księgach” (Jer. 30:1). Powst czytaj
Na Straży
1987/1

Zrzeszenie w Qumran

W ślad za odkryciem starożytnych manuskryptów ST w grotach Qumran, przystąpiono do wyjaśniania, kto i kiedy prW ślad za odkryciem starożytnych manuskryptów ST w grotach Qumran, przystąpiono do wyjaśniania, kto i kiedy przepisywał i przechowywał tutaj te święte czytaj
Na Straży
1987/1

Echa z Kownencji

MAJDAN KOZIC GÓRNYCH, 11-12 LIPCA 1986 Dobry Bóg pozwolił nam urządzić duchową przystań dla braterstwa, na ktMAJDAN KOZIC GÓRNYCH, 11-12 LIPCA 1986 Dobry Bóg pozwolił nam urządzić duchową przystań dla braterstwa, na którą zjechało się z różnych stron kraju o czytaj
Na Straży
1987/1

Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie

„...Dopuśćcie dziatkom przychodzić do mnie, a nie zabraniajcie im; albowiem takich jest Królestwo Boże. Zapr „...Dopuśćcie dziatkom przychodzić do mnie, a nie zabraniajcie im; albowiem takich jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam: ktobykolwiek nie przy czytaj
Na Straży
1987/1

NASZE CZASOPISMO I JEGO POSŁANNICTWO

Czasopismo „Na Straży”, wydawane regularnie jako dwumiesięcznik od 1958 r., a wcześniej jako jednodniówka, zosCzasopismo „Na Straży”, wydawane regularnie jako dwumiesięcznik od 1958 r., a wcześniej jako jednodniówka, zostało utworzone w tym celu, aby oddawać c czytaj
Na Straży
1987/1

PISMO ŚWIĘTE JASNO UCZY, ŻE…

Bóg Ojciec jest jedynym Stworzycielem nieba i ziemi, „który sam ma nieśmiertelność i mieszka w światłości niepBóg Ojciec jest jedynym Stworzycielem nieba i ziemi, „który sam ma nieśmiertelność i mieszka w światłości nieprzystępnej, którego nie widział żaden z  czytaj