Na Straży
nr 1985/3

Nekrologi

„BŁOGOSŁAWIENI ODTĄD UMARLI, KTÓRZY W PANU UMIERAJĄ”

Anna Skrzypczyńska

Anna Skrzypczyńska

Dnia 12 października 2984 r. zakończyła swą ziemską pielgrzymkę siostra Anna Skrzypczyńska, członek Zboru w Lublinie, przeżywszy 87 lat.

Tadeusz Marjanowski

Tadeusz Marjanowski

Dnia 1 grudnia 1984 r. zasnął w Panu brat Tadeusz Marjanowski, wieloletni sługa Zboru w Lublinie, przeżywszy 76 lat.

Stefania Marjanowska

Stefania Marjanowska

W dniu 14 stycznia 1985 r. zasnęła w Panu siostra Stefania Marjanowska, członek Zboru w Lublinie, przeżywszy 74 lat.

Andrzej Hojnca

Andrzej Hojnca

W dniu 17 lutego 1985 r. zasnął w Panu brat Andrzej Hojnca, członek Zboru w Chorzowie, przeżywszy 82 lata (w tym 60 lat w Prawdzie).

R- ( r. str. )
„Straż” / str.