Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
1985/3

Echa z konwencji

WŁOSZAKOWICE, DN. 1984.09.22-23 Umiłowani w Panu drodzy Braterstwo! „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, tenże i WŁOSZAKOWICE, DN. 1984.09.22-23 Umiłowani w Panu drodzy Braterstwo! „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, tenże i na wieki” – Hebr. 13:8. Taki oto napis  czytaj
Na Straży
1985/3

Z życia Zborów

„Weselę się z tego, że mi powiedziano: do Domu Pańskiego pójdziemy” – Psalm 122:1, 6-9. Zbór Zrzeszenia W „Weselę się z tego, że mi powiedziano: do Domu Pańskiego pójdziemy” – Psalm 122:1, 6-9. Zbór Zrzeszenia Wolnych Badaczy Pisma Świętego w Myślacho czytaj
Na Straży
1985/3

Z redakcyjnej poczty

• W 3 Mojż. 10:1-2, BG czytamy: „Tedy synowie Aaronowi, Nadab i Abiju, wziąwszy każdy kadzielnicę swoją, włoży• W 3 Mojż. 10:1-2, BG czytamy: „Tedy synowie Aaronowi, Nadab i Abiju, wziąwszy każdy kadzielnicę swoją, włożyli w nią ognia, i włożywszy nań kadzidła czytaj
Na Straży
1985/3

Przyczynek do Cieni Przybytku

(odnośnie ofiar opisanych w 9-tym i 16-tym rozdziale 3 Ks. Mojżeszowej) Wydaje się, jakbyśmy nie wyrazili d(odnośnie ofiar opisanych w 9-tym i 16-tym rozdziale 3 Ks. Mojżeszowej) Wydaje się, jakbyśmy nie wyrazili dość jasno naszej myśli odnośnie nauk zaw czytaj
Na Straży
1985/3

Duch Pięćdziesiątnicy

Lekcja z Dziejów Apostolskich 2:1-13 „Azaż nie wiecie, iż Kościołem Bożym jesteście, a Duch Boży mieszka w Lekcja z Dziejów Apostolskich 2:1-13 „Azaż nie wiecie, iż Kościołem Bożym jesteście, a Duch Boży mieszka w was?” – 1 Kor. 3:16, BG. Pięćdziesiąt czytaj
Na Straży
1985/3

Tuż u drzwi – cz.IV

część III „Jaki będzie znak twojej obecności i końca wieku?” – Mat. 24:3, Diaglott. „Gdy ujrzycie to wszczęść III „Jaki będzie znak twojej obecności i końca wieku?” – Mat. 24:3, Diaglott. „Gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, tuż u d czytaj
Na Straży
1985/3

HYMN DO BOGA – wiersz

Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary? Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary? Kościół Cię nCzego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary? Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary? Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie, I w ot czytaj
Na Straży
1985/3

Heroiczna wiara

Czy można zachwycać się wiarą? Na pewno tak! Przypomnieć tu możemy naszego Pana, który kilka razy w swoim życiCzy można zachwycać się wiarą? Na pewno tak! Przypomnieć tu możemy naszego Pana, który kilka razy w swoim życiu był zdumiony i jednocześnie zachwycony czytaj
Na Straży
1985/3

Drogoście kupieni

„Drogoście kupieni; nie stawajcie się niewolnikami ludzi” – 1 Kor. 7:23. Powyższy cytat został wyjęty z l „Drogoście kupieni; nie stawajcie się niewolnikami ludzi” – 1 Kor. 7:23. Powyższy cytat został wyjęty z listu apostoła Pawła napisanego do zboru  czytaj