Na Straży
nr 1984/2

Echo z konwencji – Chorzów

DN. 30.XI.1983 R.

Drogo umiłowani w Zbawicielu Braterstwo!

Łaska i pokój Boży niech będzie z Wami po wszystkie dni Waszej pielgrzymki do niebiańskiej Ojczyzny.

Pragniemy podzielić się z Wami przez łamy czasopisma „Na Straży” otrzymanymi błogosławieństwami na jednodniowej uczcie duchowej. Ta miła społeczność braterska została urządzona przez Zbór w Chorzowie w Klubie „Matecznik” Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej w dniu 20.XI.1983 r., na którą licznie przybyli bracia i siostry z pobliskich zgromadzeń.

Oto tematy 6-ciu usługujących braci:

1. br. J. KŁUSAK – „Teraźniejsza prawda” – 2 Piotra 1:12.

Prawdy na czasie zawsze były przedstawiane przez mężów Bożych w Starym Testamencie. W obecnym czasie prawdą na czasie jest wtóra obecność naszego Pana – Wielkiego Oblubieńca, Żniwiarza i Króla. Brat przedstawił dokonujące się dzieło Pana według powyższych tytułów.

2. br. A. ZIEMINSKI – „Śpiewaj niepłodna, która nie rodzisz” – Izaj. 54:1-12.

Niepłodna żona Abrahama – Sara urodziła w starości syna Izaaka, który reprezentuje Chrystusa Pana i prawdziwy Kościół. Brat określił typowe znaczenie obietnicy danej Abrahamowi oraz wypływające z niej błogosławieństwa.

3. br. E. SZARKOWICZ – „Perła bardzo droga” – Mat. 13:45-46.

Perła dużej wartości to chwalebne życie w Królestwie. Zaproszenie do królestwa niebieskiego to najwyższa propozycja do osiągnięcia kosztem wielu wyrzeczeń w życiu do czesnym, czego rezultatem będzie otrzymanie obfitej zapłaty w niebiesiech. Pierwszym zdobywcą miejsca w Królestwie jest nasz drogi Zbawiciel – Chrystus Pan. Brat zachęcał do naśladowania wzoru pokazanego nam w Chrystusie Panu.

4. br. CZ. SUCHANEK – „Na prawienie wszystkich rzeczy” – Dzieje Ap. 3:19-21.

Wspaniała wizja Królestwa Bożego, w którym nastąpi odnowienie wszystkich rzeczy. O czasach tych głosili prorocy Pańscy. Restytucja to okres wesela dla całej ludzkości. Dzisiaj to czas wyboru wspaniałego Kościoła, który będzie w przyszłości błogosławił całą odnowioną ludzkość przed oczyma sędziego całej ziemi.

5. br. A. DĄBEK – „Pokora” – 1 Piotra 5:5.

Pokora to element chrześcijańskiego charakteru. Mówca w wielu trafnych przykładach wskazywał, jak można stać się pokornym, co czynić aby ta piękna cecha znajdowała się w życiu każdego dziecka Bożego. Brat wskazał również na cechy, które wypływają z przymiotu pokory.

6. br. H. KAMINSKI – „Cóżeś ty jest, o góro wielka!” – Zach. 4:6-7.

Brat określił prorocze znaczenie góry wielkiej przeciwko Zorobabelowi oraz wskazał na proroctwa dotyczące nadchodzącego Królestwa Bożego z jego duchową i ziemską fazą.

Przed każdym z tematów mieliśmy sposobność wysłuchać wierszy o tematyce biblijnej, deklamowanych przez dzieci braterstwa ze Zboru w Chorzowie. Najmłodsze pociechy miały możliwość śpiewania pieśni pod opieką siostry E. Sordyl i braci D. Szarkowicza i A. Olszewskiego.

Jak stół z duchowymi pokarmami był bogato zastawiony, również miejscowe siostry przygotowały obfitość pokarmów cielesnych.

Miła społeczność szybko dobiegły końca. Życzeniem wszystkich uczestników tej uczty było, aby tymi błogosławieństwami podzielić się z czytelnikami pisma „Na Straży”. Życzenie to spełniamy z przyjemnością.

R- ( r.)
„Straż” / str.