Na Straży
nr 1981/5

Nekrolog

Jan Zalitacz

Jan Zalitacz

Dnia 12 lipca 1981 roku zasnął w Panu Brat JAN ZALITACZ, przeżywszy lat 80. Do roku 1946 był on członkiem zboru we Lwowie, a potem do końca życia był członkiem zboru w Chrzanowie.

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Nekrolog

Jan Zalitacz

Jan Zalitacz

Dnia 12 lipca 1981 roku zasnął w Panu Brat JAN ZALITACZ, przeżywszy lat 80. Do roku 1946 był on członkiem zboru we Lwowie, a potem do końca życia był członkiem zboru w Chrzanowie.

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Nekrolog

Jan Zalitacz

Jan Zalitacz

Dnia 12 lipca 1981 roku zasnął w Panu Brat JAN ZALITACZ, przeżywszy lat 80. Do roku 1946 był on członkiem zboru we Lwowie, a potem do końca życia był członkiem zboru w Chrzanowie.

R- ( r. str. )
„Straż” / str.