Na Straży
nr 1978/5

Sprawozdanie

z Generalnej Konwencji w Krakowie w dniach 22-23 lipca 1978

Kraków, dnia 10.VIII.1978 r.

Umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry oraz wszyscy Czytelnicy naszego czasopisma „Na Straży”.

Z prawdziwą przyjemnością pragniemy podzielić się z Wami doznanymi błogosławieństwami Bożymi, z jakich obfitości korzystaliśmy podczas naszej Generalnej Konwencji, która odbyła się w dniach 22-23 lipca 1978 r.

Podobnie jak w latach poprzednich Generalna Konwencja została urządzona w pięknej sali K.S. „Korona” w Krakowie (Podgórze).

Na tej największej uczcie duchowej zgromadziło się ponad dwa tysiące uczestników z naszego kraju, a także spora grupa gości z Polonii zagranicznej: z USA, Australii, NRD, Czechosłowacji i Francji.

Pomimo nienajlepszej pogody nastrój konwencji był bardzo miły i podniosły. Na twarzach uczestników można było zauważyć wielką radość i zadowolenie z tej wspaniałej licznej społeczności braterskiej.

Przewodniczącymi Gen. Konwencji byli: br. Ziemiiński i br. Suchanek. W pierwszym dniu konwencji były wygłoszone 4 wykłady i zostały przeprowadzone wybory nominowanych przez przedstawicieli zborów braci do pracy międzyzborowej. Rozpoczęcie konwencji nastąpiło o godz. 9.

Przebieg pierwszego dnia konwencji był następujący:

1. Pierwszym wykładem na temat: „Wieczna Ewangelia” (Obj. 14:6) usłużył br. Ziemiński Adam. Na podstawie Pisma Św. dowodził, że Ewangelia oznacza wesołą nowinę o wiecznym Królestwie Bożym. Ewangelia jest jedna i nie można sobie wyobrazić innej Ewangelii poza tą, którą głosił Chrystus Pan i apostołowie. Ewangelia Chrystusa Pana zawiera obietnice o wiecznych błogosławieństwach Bożych i dlatego została nazwana wieczną Ewangelią.

2. Po przerwie odczytany został protokół z obrad przedstawicieli zborów, które odbyły się w przeddzień Generalnej Konwencji w sali krakowskiego zboru w Krakowie przy ul. św. Filipa 13. Protokół został odczytany przez sekretarza obrad przedstawicieli zborów – br. Sitarskiego Karola. Po odczytaniu protokołu br. Sygnowski usłużył wykładem „Olejek pomazania Pańskiego jest na was” (3 Mojż. 10:7). Wyjaśnił, że olejek pomazania symbolizuje pomazanie duchem świętym tych, którzy weszli w przymierze z Bogiem. Pomazanie to zobowiązuje do życia według woli Bożej.

3. Trzecim mówcą był br. Woźniak z Francji, który obrał sobie temat: „Cierpienia dla Prawdy dowodem synostwa Bożego”. Brat wyjaśnił konieczność ponoszenia cierpień dla Chrystusa i Prawdy Bożej, pochodzących ze strony fanatycznych nominalnych chrześcijan. Cierpienia te nie są oznaką odpadnięcia od łaski Bożej, lecz są one dowodem pozostawania na wąskiej drodze prowadzącej do niebieskich wyżyn.

Po tym wykładzie nastąpiła przerwa obiadowa, podczas której siostry z krakowskiego zboru ugościły uczestników konwencji cielesnym posiłkiem.

4. Po przerwie obiadowej odbyły się wybory braci do pracy międzyzborowej, zarządu międzyzborowego i komisji rewizyjnej. Głosowano na kandydatów nominowanych przez przedstawicieli zborów w dniu 21 lipca 1978 w sali krakowskiego zboru.

Do pracy międzyzborowej weszli następujący bracia:

1. Cyris Alojzy
2. Kaleta Stanisław
3. Kołacz Zdzisław
4. Kopak Dymitr
5. Krawczyk Daniel
6. Kwaśnik Grzegorz
7. Lennort Maciej
8. Leśnikowski Tomasz
9. Mateja Teofil
10. Panek Franciszek
11. Suchanek Czesław
12. Sygnowski Józef
13. Szymański Stanisław
14. Szczepanik Jan
15. Ziemiński Adam

Do Zarządu Międzyzborowego zostali wybrani bracia:

1. Ziemiński Adam – Przewodniczący
2. Suchanek Czesław – z-ca przewodniczącego
3. Klimczak Eugeniusz – sekretarz
4. Kaleta Stanisław – z-ca sekretarza
5. Leśnikowski Tomasz – skarbnik i księgarz

W skład Komisji Rewizyjnej weszli następujący bracia:

1. Sitarski Karol – przewodniczący
2. Grudzień Stefan – członek
3. Sikora Jan – członek

Okres ważności wyborów przyjęto na 2 lata, tj. do następnej Generalnej Konwencji w 1980 r. Po wyborach wysłuchaliśmy jeszcze jednego wykładu – br. Kołacza Zdzisława „Nasze dziedzictwo”. Brat starał się wykazać na podstawie Słowa Bożego wspaniałość obietnic Bożych dotyczących chwalebnego dziedzictwa, jakie w Chrystusie zostało nam darowane. Należy dołożyć wszelkiej pilności, aby nie utracić naszego chwalebnego dziedzictwa.

Po tym wykładzie program pierwszego dnia został wyczerpany i zakończenie nastąpiło o godz. 17.30.

W dniu 23 lipca program Generalnej Konwencji rozpoczęto podobnie jak w dniu pierwszym o godz. 9.

W pierwszym punkcie programu zostały przekazane pozdrowienia i miłe życzenia od braci i poszczególnych zborów w kraju i za granicą.

1. Pierwszym wykładem drugiego dnia usłużył br. Krawczyk Daniel. Był to wykład przeznaczony dla młodzieży, która bardzo licznie uczestniczyła w Gen. Konwencji. Mówca zaapelował do naszej chrześcijańskiej młodzieży, aby usiłowała być przykładem solidnej nauki w szkołach, a także odznaczała się nienaganną pracą w swych zakładach pracy. Młodzież powinna być podporą swoich rodziców, a także odczuwać braterską więź z rodzimym zgromadzeniem.

2. Następnym wykładem tego dnia usłużył br. Kopak Dymitr, który powiedział wykład o chrzcie. Starał się na podstawie Pisma Św. wykazać znaczenie i ważność kroku ofiarowania się na służbę Króla królów. Do symbolu chrztu przystąpiły 73 osoby. Skład uczestników chrztu był następujący: a) 37 mężczyzn – w tym: osoby starsze 12, młodzież 25. b) 36 niewiast – w tym: osoby starsze 9, młodzież 27. Był to bardzo wzruszający moment, szczególnie podczas składania przez braci kandydatom do chrztu życzeń wytrwania w przedsięwzięciu serca przy Panu.

Po tym wykładzie nastąpiła przerwa obiadowa, podczas której odbył się chrzest w basenie kąpielowym K.S. „Korona”. W usłudze chrztu udział wzięli następujący bracia: br. Kołacz Zdzisław, br. Kwaśnik Grzegorz, br. Sygnowski Józef.

3. Po przerwie obiadowej wykładem usłużył br. Suchanek Czesław, który mówił na temat: „Słowo Prawdy Bożej”. Zachęcał braci i siostry do trzymania się wiernie wspaniałych obietnic Bożych i do wytrwałości na drodze wiary.

4. Słowem pożegnania usłużył br. Ziemiński Adam. Brat podkreślił wielką wagę naszej Konwencji i wskazał na jej wspaniałe korzyści duchowe. Na zakończenie życzył wszystkim uczestnikom błogosławieństwa Bożego w podróży do domu i w życiu codziennym.

Uczestnicy Generalnej Konwencji wyrazili przez podniesienie ręki życzenie, aby doznanymi błogosławieństwami podzielić się ze wszystkimi czytelnikami naszego czasopisma „Na Straży”.

Konwencja została zakończona Modlitwą Pańską i odśpiewaniem Psalmu 133 o godz. 16.

Za uczestników konwencji: br. A.Z.