Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
1976/4

Z niwy młodzieżowej

Każdorazowo jakiekolwiek święta są okazją do różnego rodzaju spotkań, najczęściej w gronie najbliższych osób, Każdorazowo jakiekolwiek święta są okazją do różnego rodzaju spotkań, najczęściej w gronie najbliższych osób, w otoczeniu rodziny. Jest to także okazj czytaj
Na Straży
1976/4

Echo z Konwencji

WIERZCHOWISKA K/LUBLINA Drodzy i umiłowani w Chrystusie Jezusie Bracia i Siostry! Łaska, pokój i miłosierdzieWIERZCHOWISKA K/LUBLINA Drodzy i umiłowani w Chrystusie Jezusie Bracia i Siostry! Łaska, pokój i miłosierdzie Pana naszego Jezusa Chrystusa niech nap czytaj
Na Straży
1976/4

Napomnienie św. Pawła do starszych

„Przetoż czujcie... bo wnijdą między was wilcy okrutni, którzy trzodzie folgować nie będą. A z was samych po „Przetoż czujcie... bo wnijdą między was wilcy okrutni, którzy trzodzie folgować nie będą. A z was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotn czytaj
Na Straży
1976/4

TAK NIECHAJ ŚWIATŁOŚĆ WASZA ŚWIECI

„Bądź przykładem wiernych w mowie, w obcowaniu, w miłości, w duchu, w wierze, w czystości” – 1 Tym. 4:12. „Bądź przykładem wiernych w mowie, w obcowaniu, w miłości, w duchu, w wierze, w czystości” – 1 Tym. 4:12. Przypominamy sobie, że powyższe słowa b czytaj
Na Straży
1976/4

Mary Jones – cz.IV

część III Owego wieczora Jakub Jones wraz z żoną, przysłuchając się najmniejszemu szmerowi z zewnątrz, oczekiczęść III Owego wieczora Jakub Jones wraz z żoną, przysłuchając się najmniejszemu szmerowi z zewnątrz, oczekiwali niecierpliwie swej Mary ku wieczerz czytaj
Na Straży
1976/4

Zupełne wybawienie obiecane wiernym

„Będzie mię wzywał, a wysłucham go; Ja z nim będę w utrapieniu, wyrwę go i uwielbię go” – Psalm 91:15. Za „Będzie mię wzywał, a wysłucham go; Ja z nim będę w utrapieniu, wyrwę go i uwielbię go” – Psalm 91:15. Zastanawiając się nad powyższym tekstem ch czytaj
Na Straży
1976/4

Określenie prawdziwego uczniostwa

„Nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie! wnijdzie do królestwa niebieskiego; ale który czyni wolą Ojca mojeg „Nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie! wnijdzie do królestwa niebieskiego; ale który czyni wolą Ojca mojego, który jest w niebiesiech” – Mat. 7:21 czytaj
Na Straży
1976/4

Przebaczajmy tak, jak Bóg przebacza

„Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom” – Mat. 6:12. W ostatniej naszej lekcji „Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom” – Mat. 6:12. W ostatniej naszej lekcji byliśmy poinformowani, że obrażenia, si czytaj