Na Straży
nr 1975/3

Echa z konwencji

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie Panu naszym.

Pragniemy podzielić się z Wami błogosławieństwami otrzymanymi na dwóch ucztach duchowych. Pierwsza odbyła się 2 marca w mieście Lens. W bardzo pięknej sali zgromadziło się wiele braterstwa z różnych stron Francji, a także i Belgii. Na tej duchowej uczcie Pan nam hojnie błogosławił i wzmocnił na duchu. Pan używał swych sług, którzy tematami na czasie nas zachęcali do dobrego boju wiary. Wiele mogliśmy się wszyscy nauczyć. Mogliśmy też odświeżyć w naszych umysłach chwalebne prawdy Słowa Bożego.

Druga uczta odbyła się w mieście Flers 30 i 31 marca. Była to nasza Generalna Konwencja. Nasza radość została pomnożona tym, że przybyli goście z zagranicy. Z Polski przybyli brat Gumiela i siostra Jagodzińska. Z USA przybył brat Tarnawski Jan z żoną. Z Kanady natomiast przybył brat Olchowy i jego syn. Także z Anglii przybyło 6 osób. W tym licznym granie około 300 osób spędziliśmy dwa dni w bardzo miłym nastroju. Zadowolenie i radość malowały się na obliczach wszystkich uczestników, którzy w sercach głęboko odczuwali błogosławieństwo Boże.

Młodzież, jak zwykle, miała możność włączenia się do naszych przeżyć, śpiewając radosne hymny pobożne, przeplatając je pięknymi poematami na cześć i chwałę Stwórcy. Podniosło to jeszcze więcej nasz nastrój duchowy.

Jeden z braci, choć już starszy wiekiem, okazał przez chrzest swoje poświęcenie się Bogu na służbę. Życzymy mu wielu łask i błogosławieństw na tej nowej drodze do niebiańskiej ojczyzny.

Napłynęło do nas wiele pozdrowień i życzeń z różnych stron kraju jak też i z zagranicy. Serdecznie dziękujemy za te miłe życzenia i pozdrowienia. Dziękujemy również braterstwu z USA, Kanady, Polski, którzy przysłali nam swoich przedstawicieli.

Za ich usługę duchową, za wzmocnienie w wierze, dziękujemy wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Bracia usługujący z zagranicy, po konwencji postanowili obsłużyć zbory we Francji.

Nadmieniamy również, że na tej konwencji poruszono porządek na Niwie Pańskiej we Francji.

Do Zarządu Międzyzborowego weszli:

Sekretarz międzyzborowy – br. Woźniak Franciszek
Zastępca sekretarza – br. Jędrzejski Adam
Skarbnik – br. Kosmalski Antoni
Zastępca skarbnika – br. Leonowicz Jan
Księgarz – br. Kubiak Józef
Zastępca księgarza – br. Pawela

Bracia postanowili też wydawać czasopismo „Blask Nowego Wieku”. Do pracy nad redakcją tego pisma wytypowano braci: Woźniak Franciszek, Papajak Antoni, Kosmalski Antoni i Jędrzejski Adam. Bracia niezwłocznie przystąpią do opracowania pierwszego numeru nowego czasopisma z myślą, aby praca ta wyszła na większą cześć i chwałę Boga, a braciom i siostrom ku zbudowaniu w wierze.

Pragniemy również gorąco podziękować zgromadzeniom, które poniosły główny ciężar urządzenia tych dwóch uczt duchowych, a zwłaszcza przy rozlokowaniu, przygotowaniu sali, jak też i wyżywieniu tylu gości. Oby Pan wynagrodził obficie ten zbożny czyn.

Chwile tej naszej bratniej społeczności szybko nam przeminęły. Po odśpiewaniu pieśni pożegnalnych i po modlitwie trudno nam było rozstać się, by z atmosfery owianej błogosławieństwem Bożym wracać do naszych ziemskich zajęć, nieraz i do kłopotów i zmartwień.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy wyrazili życzenie, aby tą radością podzielić się z czytelnikami pism: „Straż”, „Na Straży”, i Journal de Sion”, przekazując wszystkim serdeczne pozdrowienia i bratnią miłość. Niechaj Pan błogosławi nadal swemu ludowi.

Za uczestników konwencji br. i sługa w Panu Woźniak Franciszek,
9 Rue Ed. Vaillant, 59135 Wallers – Arenberg