Na Straży
nr 1969/6

Ze spotkań młodzieży

Dnia 7 września 1969 roku odbył się zjazd naszej chrześcijańskiej młodzieży w miejscowości Gaj w woj. krakowskim, w którym liczny udział wzięła młodzież z województwa krakowskiego i ze Śląska. Serdecznemu i radosnemu nastrojowi, jaki dał się odczuć już przy samym przybyciu na ten zjazd, wtórowała piękna, słoneczna i nieco już jesienna pogoda. Niemałe znaczenie miał termin odbytego zjazdu, który zbiegł się z rozpoczęciem roku szkolnego. Pozwoliło to br. Stanisławowi Kalecie przy otwarciu zjazdu nawiązać do tego miłego dla nas wszystkich momentu, który złożył życzenia owocnej pracy i dobrych wyników w nauce młodzieży uczącej się i studiującej. Brat ten zaznaczył również, że studenci szkoły Chrystusowej (w jakiej my się znajdujemy) nie muszą się wcale wstydzić wyznawanych nauk, bo naszą naukę i wiarę oparliśmy na nauce Chrystusowej. Również nie boimy się żadnej konfrontacji z największymi naukowcami, jak i z ludźmi prostymi, bo prawdy te są tak idealnymi i logicznymi, że żadna ideologia nie jest zdolna im się przeciwstawić, a zagadnienia, które dziś uwypukla nauka, potwierdzają logikę Słowa Bożego, Boskiego planu i Boskiego dzieła. Po wstępie wykładem dla młodzieży usłużył br. Szymański z Katowic na temat „Cztery księgi Boże”, w którym w sposób przystępny przedstawił istnienie Boga jako szlachetnej i inteligentnej Istoty. Druga część zjazdu, która odbyła się po przerwie obiadowej, miała odmienny charakter i była przeprowadzona w formie dyskusji miedzy br. J. Dąbkiem, St. Kaletą z jednej strony a br. A. Kozakiem, który wystąpił w imieniu młodzieży z drugiej strony. Dyskusja dotyczyła następujących zagadnień:

1. „Młodzież chrześcijańska w obecnym świecie”;
2. „Formy pracy młodzieżowej – możliwości i potrzeby szerzenia tych form w ramach Zrzeszenia”.

Po zebraniu dyskusyjnym młodzież wzięła udział w wycieczce po bliskiej okolicy, a w lasku na wzgórzu przy akompaniamencie muzyki śpiewała pieśni religijne.

Po powrocie na miejsce zebrania całodzienne spotkanie młodzieży zostało zakończone wspólną Modlitwą Pańską.

Cel spotkania młodzieżowego w Gaju został zrealizowany, ponieważ młodzież mogła usłyszeć Słowa Żywota, a także zacieśnić więzy chrześcijańskiej przyjaźni.

R- ( r.)
„Straż” / str.