Echa z konwencji – Flers (Francja)

Drodzy w Panu Braterstwo, gdziekolwiek się znajdujecie. Łaska Wam i pokój niech będzie przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Pragniemy podzielić się z Wami, że z łaski Pana mieliśmy znów ten błogi przywilej zgromadzić się na ucztę duchową, która odbyła się w dniach 2 i 3 Listopada 1963 r. we Flers. Braterstwo pomimo czasu jesiennego dosyć licznie uczestniczyli w tej błogiej uczcie duchowej i w miłej atmosferze społeczności braterskiej. Miło spędziliśmy czas na słuchaniu Słowa Pańskiego, jak napisane jest w Proroctwie Izajasza 34:16 – „Ani jedno nie uchybi, a jedno bez drugiego nie będzie, albowiem usta Pańskie to rozkazały”.

Toteż Bracia usługujący starali się podzielić Słowem Pańskim tak w polskim, jak i również we francuskim języku. Młodzież miała przywilej odśpiewać kilka pieśni według słów św. Pawła: „Śpiewając i grając w sercach naszych Panu” (Efezj. 5:19).

Braterstwo miejscowe starało się serdecznie ugościć przyjezdnych nie tylko duchowymi, ale i doczesnymi potrzebami. Wspólny posiłek ziemski dał możność dzielenia się wzajemnie swoimi przeżyciami i spostrzeżeniami. Za to wszystko jesteśmy wdzięczni Ojcu naszemu Niebieskiemu oraz Braterstwu za wszelką usługę. Nie mogący uczestniczyć przysłali wiele pozdrowień i życzeń, za które wszyscy dziękowali i prosili, aby takowe przesłać przez łamy tego pisemka, życząc wszystkim wiele łask Bożych (2 Kor. 13:11-13).

Za uczestników Konwencji: br. Jamrozik
R- ( r.)
„Straż” / str.