Na Straży
nr 1968/2

Prowadź nas, Panie

Kieruję wzrok swój
W te niebios błękity,
I jedno do Ciebie mam tylko błaganie
Prowadź nas, Panie…

Prowadź nas, prowadź,
Pasterzu nasz drogi,
Bo Ty gdy prowadzisz,
Nie boję się trwogi…

Prowadź nas, Panie,
Ścieżką prawości,
Po drodze cnoty
I drogą miłości.

Prowadź nas, Panie,
Do celu jednego,
Gdzie wszyscy zdążamy
Z padołu ziemskiego.

Prowadź nas, Panie,
Przez burze, zawieje,
Przez łez padoły,
Przez zło, co szaleje…

U wrót niebieskich
Niech każdy z nas stanie –
O to Cię proszę,
Prowadź nas, Panie….

R- ( r.)
„Straż” / str.