Echo z konwencji – Flers Lez Lille (Francja)

Drodzy w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, Braterstwo, gdziekolwiek Was dosięga to pismo! Niechaj pokój Boży napełnia serca Wasze, a Pańska opieka i błogosławieństwo niechaj Wam towarzyszą na każdy dzień.

Pragniemy znowu podzielić się z Wami tym błogosławionym przywilejem, jaki mieliśmy z łaski Pana zgromadzić się na dwóch ucztach duchowych, które odbyły się 1 listopada br. we Flers, a 11 i 12 listopada w Ostricourt (północna Francja). Były to dni miłego odpoczynku przy stole Pańskim i Jego kosztownych obietnicach. Spokojnie spędziliśmy te błogie chwile w miłej atmosferze duchowej. Bracia usługujący starali się zachęcać do polegania na Boskich obietnicach, jak też i w wierze i nadziei, pomnąc, że żadne słowo wypowiedziane tak przez proroków, jak i przez apostołów i naszego Pana nie upadło i nie wyszło na próżno – ale uczyni to, co się Panu podoba i na co było posłane (Izaj. 55:11).

Braterstwo licznie uczestniczyli na tych konwencjach. Wielu przybyło nawet ze wschodniej Francji. Młodzież też brała czynny udział, śpiewając nabożne pieśni na cześć i na chwałę Stwórcy. Miejscowi bracia okazali dużą gościnność, starając się ogrzać salę, przygotować smaczne posiłki cielesne. Za to wszystko jesteśmy niezmiernie wdzięczni naszemu Ojcu Niebieskiemu, za Jego łaski i Braterstwu za te szlachetne bratnie uczucia.

Za zakończenie wszyscy uczestnicy serdecznie dziękowali za wszystkie przesłane im pozdrowienia i miłe życzenia i wyrazili życzenie, aby tymi błogosławieństwami podzielić się z drogim Braterstwem w Panu przez łamy pism „Straż”, „Na Straży” oraz „Journal de Sion”, jednocześnie życząc wszystkim wielu łask Bożych, jak też błogosławieństwa Ojcowskiego.

W imieniu uczestników konwencji brat i sługa w Panu