Myśli i Zdania

Im mniej godni swoich wysokich urzędów są ci, którzy je piastują, tym pewniej się czują i tym mocniej nadymają się głupotą i bezczelnością.
– Demokryt

Zło ukrywane utrzymuje się i rośnie.
– Wergiliusz

Pewien Lakończyk na widok człowieka zbierającego datki dla bogów powiedział: „Nic mnie nie obchodzą bogowie, którzy są biedniejsi ode mnie”
– Plutarch

Skromnie przyjmować – spokojnie tracić.
– Marek Aureliusz

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i Zdania

ADAM MICKIEWICZ (1798-1855)

(Myśli)

Człowiek święty jest równie jak Stwórca bogaty
Bo Stwórca z nim podziela wszystkie swoje światy.

* * *

O kawał ziemi dobija się ludzkie plemię;
Zostań cichym, a możesz posiąść całą ziemię.

* * *

Czemu szatan jak nędzarz wszystkim dóbr zazdrości?
Bo sam nic nie posiada prócz swojej własności.

* * *

Bóg nic darmo nie daje, lecz wszystko otwiera,
I każdy z Boga tyle, ile chce, zabiera.

* * *

Głośniej niźli w rozmowach Bóg przemawia w ciszy
I kto w sercu ucichnie, zaraz Go usłyszy.

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i Zdania

„Bardziej bój się jednego, kogo urazisz, aniżeli się posiłku spodziewaj od dziesięciu, którym dobrze uczynisz; bo tamten bardziej myśli o zemście, niż ci o pomocy.”

„Pamiętaj, że są nieszczęśliwsi od ciebie, a jednak nie upadają na duchu”.

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i Zdania

W zimie potrzebne jest ciepłe okrycie, w starości – brak zmartwień. – Sokrates

Skromnie przyjmować – spokojnie tracić. – Marek Aureliusz

Wybierz raczej stratę niż haniebny zysk, tamta bowiem raz cię zaboli, ta zaś boleć będzie zawsze. – Chilon

Jeden odda cześć głowie, a tysiące czapce. – Kasta

Ezop mówił, że każdy z nas ma dwie kieszenie, jedną z przodu, drugą z tyłu. Do tej z przodu wkłada grzechy bliźnich, własne zaś do tej z tyłu – dlatego też ich nie widzi. – Stobajos

Żadna zbrodnia nie może mieć uzasadnienia. – Liwiusz

Jeżeli podejmujesz się roli ponad siły, nie tyko źle ją odegrasz, lecz również zaniechasz innej, którą mógłbyś dobrze odegrać. – Epiktet

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i Zdania

Nigdy nie pomijaj sposobności uszczęśliwienia drugich.

J. Lubbock

Nazwałeś się Barankiem, więc musiałeś, Panie, rodzić się wśród pasterzy w stajence, na sianie.

A. Mickiewicz
R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i Zdania

Nie ma chyba prawdy, która by w niektórych ograniczonych umysłach nie stała się błędem. (Markiz de Vauvenargues, moralista francuski)

Najlepiej poznasz człowieka przy pieniądzach i przy złości. (Talmud)

Nie rozprawiaj wiele wśród tłumów o zasadach, ale postępuj stosownie do zasad. Tak na przykład w czasie uczty nie opowiadaj, jak jeść należy, ale jedz jak należy. (Epiktet)

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i Zdania

Mowy Chrystusa są studnią, która się nie wyczerpuje. Jak z niej czerpiesz, tak znowu się napełnia; każdy zaś następny sens jest jeszcze większy i wspanialszy od poprzedniego.

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i Zdania

Nie jest to bieda, że biedę cierpimy,
lecz to, że biedy cierpieć nie umiemy.

Takie nasze przeznaczenie,
rodzimy się na cierpienie.

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i Zdania

Lepiej jest na człowieka spoglądać, gdy jest w niedoli, gdy go nieszczęścia trapią, bo łatwiej się pozwoli poznać i w ciężkiej walce z nieubłaganym losem zrzuci maskę i z piersi własnych przemówi głosem.

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i Zdania

Nie potrzeba wiele rozumu, by wszystko zmącić, ale trzeba go mieć dużo, by wszystko uładzić.

Montesquieu

Człowiek stworzony jest na to, by szukać prawdy, a nie by ją posiadać.

B. Pascal

Zanim się kogoś zgani, należy zawsze wpierw zbadać, czy nie należałoby wybaczyć.

G. Lichtenberg

Tak postępujmy w życiu, abyśmy byli najmniejszymi dłużnikami miłości.

nadesłane

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i Zdania

Wszystko, o co zabiegamy i o co się kłócimy, jest marnością. Zabiegać powinniśmy jedynie o miłość.

M. Gogol

Dobre słowo zawiera ciepło wystarczające na trzy zimy; złe słowo może dotknąć jak sześć miesięcy mrozu.

przysłowie mandżurskie

Człowieka prostego, który umie mówić tylko prawdę, uważa się za mąciciela powszechnego spokoju.

Montesquieu

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i Zdania

Każde oskarżenie (…) winno być sformułowane możliwie dokładnie, w przeciwnym bowiem razie nie jest oskarżeniem, lecz po prostu złośliwym obgadywaniem, niegodnym przyzwoitych ludzi.

Czechow

W każdym kraju inaczej Prawda się udziela, lubo wszędzie jednego ma nieprzyjaciela, A tym jest kłamstwo, tudzież lenistwo i pycha.

K. Norwid

Ludzie o sercach znieprawionych pogardzają prawdomównymi, ponieważ ci nie dochodzą nigdy do zaszczytów i godności.

Montesquieu

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i Zdania

Wiarygodność niektórych wiadomości można sprawdzić tylko w sędziwej starości.

nadesłane

Miłość najtrudniejszych przemian dokonuje: bojaźliwego czyni odważnym, a odważnego bojaźliwym, leniwca pracowitym, skąpca hojnym.

Platon

Trzeba być trochę podobnym, by się zrozumieć, i trochę się różnić, aby się kochać.

P. Geraldy

Dobrocią można też zaszkodzić; dlatego jeśli chcesz zdziałać dobro, obmyśl wszystko starannie.

sentencja chińska

Jeśli chce się poznać dno tego, co jakiś człowiek myśli, trzeba się odnieść do tego, co robi, a nie co mówi.

H. Bergson

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i Zdania

Poznać swoją słabość, jest jednym z największych osiągnięć w życiu człowieka, a przyznać się do niej jest pełnym zwycięstwem nad sobą.

nadesłane

Pośród pytań podtrzymujących europejską filozofię przy życiu przez dwa i pół tysiąclecia ani jedno nie zostało nigdy rozstrzygnięte ku naszemu powszechnemu zadowoleniu.

L. Kołakowski

Nie trzymaj się koniecznie swojego zdania – pozwól innym zwrócić sobie uwagę bez obrażania.

nadesłane

Jak bardzo trzeba być mądrym, by zawsze być dobrym.

M. Ebner-Eschenbach

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i Zdania

Zdrowy żebrak jest szczęśliwszy niż chory król.

 • A. Schopenhauer

Człowiek stworzony jest na to, by szukać prawdy, a nie by ją posiadać.

 • B. Pascal

Miłość stworzyła wiele cudów, nienawiść – ani jednego dobrego czynu.

 • A. Świętochowski

Cierpliwość jest kluczem do szczęścia.

 • przysłowie greckie

Dzieci potrzebują bardziej dobrego przykładu niż krytyki.

 • J. Joubert

Wszelkie niezadowolenie z tego, czego nam brak, płynie z braku wdzięczności za to, co posiadamy.

 • D. Defoe
R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i Zdania

Z trudem przebaczamy innym, jeżeli na dnie naszych myśli tkwi coś, za co sami nie możemy się rozgrzeszyć.

G. Sand

Trzeba mieć niemało odwagi, aby się ukazać takim, jakim jest się naprawdę.

S. Kierkegaard

Nie ma człowieka, który byłby równie uczciwy w każdej sytuacji.

B. Shaw

Jak wielki spokój zyskuje ten, kto nie baczy na to, co bliźni mówi, czyni lub myśli, ale na to tylko, co sam robi, by było sprawiedliwe i zbożne.

M. Aureliusz

Nie dopuszczaj do siebie myśli, na które byś się rumienił, gdyby zostały ubrane w słowa.

Watch Tower

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i Zdania

„Zrozumieć” człowieka znaczy dla mnie: dojrzeć, na jakiej linii toczy się jego walka wewnętrzna między dobrem a złem. Ściśle mówiąc: między tym, co stanowi jego siłę, a tym co stanowi jego słabość. Tudzież stopień uświadomienia tej walki.

 • Elzenberg

Krótki okres życia jest dostatecznie długi na to, aby żyć dobrze i uczciwie.

 • Cyceron

Co kraca mi czas? – Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie? – Bezczynność!

 • W. Goethe
R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i Zdania

Zawsze podobało mi się u człowieka to, że on, który zbudował Luwr, wieczyste piramidy i katedry, przygląda się z podziwem pszczelim celkom czy domkom ślimaczym.

 • G. Lichtenberg

Prawdziwi prorocy nie ograniczają się do potępiania świata, ale dają zawsze znaki nadziei.

 • R. Arbuckle

Zawsze istnieje człowiek bardziej cierpiący od ciebie.

 • Ezop

Z wielkim to dla nas jest pożytkiem, by nie poddawać się troskom, które na nas spadają, lecz znosić je ze spokojem, nie zwiększając zgryzoty przez bezużyteczne utyskiwanie.

 • Montesquieu

Człowiek jest pełen nadziei w nieszczęściu, a obawia się odmiany w szczęściu.

 • Horacy
R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i Zdania

Ledwie zaczynamy tutaj budować dom, a już trzeba odchodzić.

 • Goethe

To nam na pewno w życiu pomoże, gdy pokornie przyjmiemy każde słowo Boże.

 • nadesłane

Cała Biblia jest wspaniałym koncertem, którego akordy podyktowane przez samego Boga brzmią to radośnie, to smutno, pokornie, to znów triumfalnie; jako części wiecznego koncertu niebios.

 • Vinet

Radośnie jest czynić dobro. Radość powiększa się, kiedy wiesz, że nikt nie zna twoich dobrych uczynków.

 • Tołstoj

Należy w imię wielkiej miłości praktykować drobne życzliwości.

 • H. Elzenberg
R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i Zdania

Kiedy się kocha, wszystko inne dookoła nabiera coraz głębszego sensu.

P. Coelho

Sens życia tkwi właśnie w męczeństwie bez szemrania, we łzach, które zmiękczają kamienie, w bezgranicznej, wszystko przebaczającej miłości, która w chaos życia wnosi światło.

A. Czechow

Ten człowiek, którego kochasz we mnie, oczywiście jest lepszy ode mnie. Ja nie jestem taki. Ale ty kochaj, a ja postaram się być lepszym, niż jestem.

M. Priszwin

Umieć powiedzieć nie: to fundament zarówno charakteru człowieka, jak jego pozycji wśród ludzi.

H. Elzenberg

Jeżeli jesteś wobec ludzi szczery, będziesz im bliski, choćbyś był daleko. Jeśli jednak będziesz wobec ludzi nieszczery, nawet przebywając blisko, będziesz od nich daleko.

A. Czechow

R- ( r. str. )
„Straż” / str.