Na Straży
nr 1960/3

Rzeczy ciekawe i pożyteczne

PAŃSTWO WATYKAŃSKIE UZNANO ZA „DOBRO KULTURALNE”

W Watykanie z dużym zadowoleniem przyjęto podpisanie przez trzydzieści krajów – w tym m. in. przez Związek Radziecki i kraje demokracji ludowej oraz Wielką Brytanię i Francję – konwencji opracowanej przez UNESCO w sprawie oszczędzania „dóbr kulturalnych” w wypadku konfliktu zbrojnego. Terytorium Państwa Watykańskiego znalazło się na pierwszym miejscu spisu „Międzynarodowego rejestru dóbr kulturalnych znajdujących się pod specjalną opieką”. Radio Watykańskie, które doniosło o tym w dniu 22 stycznia br., podkreśliło, że powyższą decyzją Państwo Watykańskie zostało uznane za „wspólne patrimonium całej ludzkości”. Dla wszelkiej pewności Państwo Watykanu woli jednak opiekę rządów „tego świata” jak opiekę Bożą, a szkoda, że papież Jan XIII nie bada Objawienia 17:13-17.

KOEGZYSTENCJONALIŚCI

Częstochowa. – Prasa cytując „Gazetę Częstochowską” pisze o dwóch osobnikach handlujących zawodowo dewocjonaliami, którzy wykupili w księgarniach większą ilość portretów Karola Marksa, domalowali nad głową efektowną aureolę, po czym oprawioną w gustowne ramki rozprzedawali jako autentyczną podobiznę… świętego Józefa (Psalm 115).

STATYSTYKA WYZNAŃ CHRZEŚCIJAŃSKICH

W przededniu rozpoczęcia „Oktawy Modlitw o Zjednoczenie Chrześcijaństwa” w dniu 17 stycznia br. radiostacja watykańska podała statystykę wyznań chrześcijańskich na całym świecie. Liczba mieszkańców naszego globu wynosi 2,7 miliarda, z tego chrześcijan jest około 30 proc., tj 900 mln. Na Kościół Katolicki przypada 480 mln, na Kościół Prawosławny – 150 mln, a na wszystkie odłamy protestanckie – 270 mln wyznawców. Poza zasięgiem nauki Chrystusa pozostaje więc około 1,8 miliarda ludzi (w myśl teologii katolickiej przeznaczonych na piekielne męki).

POSZUKIWANIA TRWAJĄ
(Ponieważ archeologowie Biblii nie wierzą)

Dwie grupy nurków prowadzą obecnie badanie w Morzu Martwym pozostałości po dwóch miastach biblijnych Sodomie i Gomorze. Naukowcy sądzą, że miasta te zostały zniszczone przez trzęsienie ziemi 19 wieków przed naszą erą, a następnie zatopione przez wody Morza Martwego. Archeologowie prowadzą swe badania w oparciu o informacje lotników, którzy twierdzą, że podczas przelotów nad morzem widać w wodzie ruiny miasta, a także doniesienia ludności arabskiej, która utrzymuje, że ślady zatopionych ruin widoczne są co roku na wiosnę, gdy następuje obniżenie poziomu wody.

„CHRZEŚCIJAŃSKI POGRZEB”

Wdowa po bogatym fabrykancie tekstylnym w Neapolu, pani Edda Crispi uznała, że rachunek wystawiony przez firmę pogrzebową za urządzenie pogrzebu jej męża jest zbyt wysoki. Sprawa oparła się o sąd, w którym firma przedłożyła dowody, iż wszystko w czasie pogrzebu odbyło się w myśl życzenia klientki. A mianowicie (między innymi): Było przewidziane, że: 18 kobiet zemdlało w kościele w czasie nabożeństwa żałobnego, 10 zemdlało później nad grobem, 20 wyrywało sobie włosy z głowy (firma musiała dostarczyć im na ten cel specjalnych peruk), a w ogóle w pogrzebie wzięło poza tym udział 100 płaczek i płaczków, które to osoby wylewały autentyczne łzy przez 65 minut. Sąd skargę oddalił.

ZIEMIA MOŻE WYŻYWIĆ 8 MILIARDÓW LUDZI

Pod uprawą znajduje się na całej kuli ziemskiej zaledwie maleńki skrawek ziemi w porównaniu z ziemiami leżącymi odłogiem. Morza i oceany zajmują 71 proc. powierzchni ziemi, a ląd stały 29 proc. Powierzchnia lądu wynosi około 145 mln km2, z których 30 proc. pokryte jest lasami, 20 proc. to równiny porosłe trawą, 18 proc. to góry, a 32 proc. – pustynie.

Połowa lądu, a więc 72 mln km2, może być przy obecnym stanie techniki użytkowana rolniczo. Nawet, ostrożnie licząc, można przyjąć, że około 8 mld ha ziemi nadaje się do uprawy. Tymczasem na naszej planecie uprawiane jest zaledwie około 1 mld ha ziemi, czyli ósma część ogólnego areału nadającego się do uprawy.

Jak obliczyli w związku z tym uczeni radzieccy, a także amerykańscy, ziemia nasza może wyżywić całkowicie, a więc bez okresów głodu, jaki cierpią jeszcze dziś ludy kolonialne – około 6 mld ludzi. – A tymczasem tysiące ludzi umierają z głodu!..

WIEŻA BABEL

Profesor uniwersytetu Columbia Mario Pei obliczył, że ludność świata posługuje się około trzema tysiącami języków i narzeczy. Najwięcej ludzi mówi po chińsku (500 mln). Na dalszych miejscach znajdują się języki: angielski, hinduski, rosyjski i hiszpański.

„PO RAZ PIERWSZY ZROBIŁ TO PIESZO”

28 stycznia papież Jan XXIII przeszedł ulicami Rzymu z kościoła świętego Ignacego do kolegium, gdzie mieści się rzymskie seminarium duchowne Capranica. Tłumy mieszkańców stolicy Włoch radośnie witały papieża. Wprawdzie Jan XXIII już czterdziestokrotnie opuszczał Watykan, ale – jak podkreślają komentarze prasowe – było wielką niespodzianką, że po raz pierwszy zrobił to pieszo.

ŁABĘDŹ, SZCZUPAK I RAK

Kiedy u ludzi zgody brak
I praca im nie idzie w smak,
Nie pracą ona dla nich będzie, lecz katuszą.

Raz Łabędź, Szczupak, tudzież Rak
Pociągnąć wspólnymi siły
Wóz ładowny umyśliły;
Ze skóry wprost wyłażą, lecz wozu nie ruszą.
Nie był wcale tak wielki ciężar na tej furze –
Lecz Łabędź rwie ku górze,
Szczupak ciągnie do wody,
Rak zasię z powrotem.

Kto winien, kto nie winien.
Nie nam sądzić o tem,
To tylko pewna, że ten wóz
Jak stał, tak stoi, jakby w ziemię wrósł.

R- ( r.)
„Straż” / str.