Na Straży
nr 1960/2

Pytania

1. Czy naśladujesz Epafrasa w żarliwych modlitwach?

2. Czy masz ulubione miejsce w domu twoim lub poza domem do zanoszenia modlitw?

3. Czy wolisz modlić się publicznie lub w rodzinie, czy też wtedy, gdy jesteś sam?

4. Jak często się modlisz żarliwie?

5. Czy tęsknisz za miejscem i sposobnością do gorącej modlitwy?

6. Czy przeżywasz chwile, kiedy modlitwa sprawia ci największą rozkosz?

7. Czy doświadczyłeś i wiesz, co nastraja lub pobudza cię do serdecznej modlitwy?

8. Co skłania cię bardziej do zanoszenia gorących modlitw – smutek czy radość?

9. Czy prosisz w swoich modlitwach za drugimi?

10. Czy modlisz się o błogosławieństwo dla pracowników winnicy Pańskiej?

11. Wspomnij i określ, w jakich okolicznościach bojowałeś lub bojujesz w modlitwach?

12. Co stanowi główną prośbę w modlitwach twoich?

13. Czy odczuwasz największe szczęście i społeczność z Bogiem podczas modlitwy?

14. Czy otwierasz przed Bogiem całkowicie serce swoje jak syn przed dobrym ojcem?

15. Czy pamiętasz, kiedy Bóg twe prośby wysłuchał?

16. Czy ostatnio wysłuchuje twoje modlitwy?

17. Czy modlisz się za swych nieprzyjaciół, aby serca ich Pan zmienił i nie poczytał im wystąpień przeciwko tobie?

18. Czy modlitwy zmieniają na korzyść twój charakter i twoje oblicze?

19. Czy modlisz się lub modliłeś się na łonie przyrody?

20. Czy potrafisz określić błogosławieństwa wypływające z modlitwy?

21. Czy modlitwy twoje skrapiałeś już łzami smutku?

22. Czy płakałeś z radości w modlitwie przed Panem?

23. W chwilach żarliwej modlitwy czy modlisz się na głos, szeptem czy tylko w myślach?

24. Kiedy w życiu najbardziej się modliłeś i najmocniej wołałeś do Boga?

25. Jeżeli chwile nieszczęść przeminą, czy modlisz się z wdzięcznością?

R- ( r.)
„Straż” / str.