Na Straży
nr 1959/2

Jezu, Tobie niech będzie chwała!

Jezu, niech będzie Ci chwała,
Wyśpiewana ustami ziemi.
Wiosną Ci będzie dziś śpiewała –
I słała kobierce kwietnemi –
Dywany pod stopy Twe jako dary
Za wielkość Twej ofiary!…

Z mroków i z śmierci oblicza,
Kwarantanny ludzkości na ziemi.
Cmentarna świata kostnica
Woła do Ciebie – tęsknymi –
Oczyma spoglądając w niebo, ludzkość cała
O, Panie, niech będzie Ci chwała!…
Twe rany śmierci cios zadały
I jasnym znów stało się życie.
Wciąż by Ci usta nasze śpiewały –
O! – gdyby tak zdolne były w zachwycie,
Rozsławić miłości Twej blaski promieniste
Ach, chwała niech będzie Ci, Chryste!…

Dziś Twej Parousji Alleluja –
Nabrało potęgi i mocy!
Żaden się dla Twej chwały dzwon nie rozbuja
Ale z ust niemowlątek – z przemocy
Ginącej pod stopy Twymi –
Wołamy: „Króluj na ziemi”!…
 

R- ( r.)
„Straż” / str.