Na Straży
nr 1959/1

Zawiadomienie o Pamiątce

Zawiadamiamy Braci i Siostry, że doroczna Pamiątka Śmierci Naszego Pana – według rachuby Biblijnej, przypada na dzień 21 Kwietnia po godzinie 6-tej wieczorem. W dniu tym zgromadzeni przy wspólnym stole Paschalnym, złączeni węzłami Prawdy i Braterskiej Miłości oddamy hołd Jego Wielkiej Ofierze i przypomnimy sobie o naszym współudziale w Jego wielkim dziele Zbawienia Ludzkości!

R- ( r.)
„Straż” / str.