The Herald
nr 2022/5

Szpiegostwo przemysłowe w Chinach

Dzisiaj w proroctwach

„I przemówił Pan do Mojżesza […] Wypraw mężów, aby poszli na zwiady do ziemi kanaanejskiej, którą daję synom izraelskim; wyprawcie po jednym mężu z każdego plemienia ich ojców, wszystkich, którzy są wśród nich wodzami” — 3 Mojż. 13:1-2.

W lipcu amerykańskie Federalne Biuro Śledcze (FBI) i brytyjska Służba Bezpieczeństwa Wewnętrznego ostrzegły, że Chiny uprawiają szpiegostwo w celu kradzieży własności intelektualnej zachodnim firmom technologicznym. W raporcie opublikowanym w czerwcu Microsoft zaznaczył, że rosyjscy hakerzy od początku wojny z Ukrainą w lutym próbowali infiltrować sieci w ponad 100 organizacjach w Stanach Zjednoczonych i dziesiątkach innych w 42 innych krajach. FBI szacuje, że roczny koszt podrabianych towarów, pirackiego oprogramowania i kradzieży tajemnic handlowych wynosi dla amerykańskiej gospodarki od 225 do 600 miliardów dolarów.

Wykorzystały to Chiny, które zbierały dane osobowe, aby przekonać przywódców stanowych i lokalnych do spełnienia ich próśb – wynika z raportu Wall Street Journal. Christopher Wray, dyrektor Federalnego Biura Śledczego, wezwał liderów biznesu: „Chiński rząd chce wykraść waszą technologię, wszystko, co napędza wasz przemysł, i wykorzystać to do podcięcia waszego biznesu i zdominowania rynku”.

Historia szpiegostwa

Szpiegostwo gospodarcze i przemysłowe ma długą historię. Ojciec Francois Xavier d’Entrecolles, który odwiedził Jingdezhen w Chinach w 1712 r., a następnie wykorzystał tę wizytę, aby ujawnić Europie metody produkcji chińskiej porcelany, jest czasami uważany za pioniera wczesnego szpiegostwa przemysłowego (China’s Last Empire: The Great Qing, s. 84.).

W XVIII wieku francuskie Biuro Handlowe zatrudniało szpiegów brytyjskich i francuskich, aby dostarczali informacji przemysłowych. Hiszpania rozpoczęła kampanię kradzieży technologii różnych krajów na potrzeby przemysłu stoczniowego, silników parowych, rafinacji miedzi, kanałów, metalurgii i produkcji armat („The Beginnings of Industrial Espionage in Spain (1748-60)”, History of Technology (2010), tom 30, s. 112.).

Dla szpiegów przemysłowych nowoczesne komputery są dobrodziejstwem. Informacje były kradzione przez osoby podszywające się pod pracowników uzyskujących dostęp do pozostawionych bez nadzoru komputerów lub przez nieautoryzowany personel hotelowy wchodzący do pokoi. Głównym celem są lotniskowe kasy i karuzele bagażowe („Economic Espionage and Industrial Spying”, s. 270.).

Dzisiejsze szpiegostwo jest znacznie bardziej wyrafinowane dzięki możliwościom elektronicznym, a głównymi celami są technologie komunikacyjne, informatyka, energetyka, badania naukowe, obronność, lotnictwo i elektronika. Council on Foreign Relations stwierdziło, że strategia „Made in China 2025” wymienia 10 chińskich branż, w których stara się rozwijać 70% komponentów. Wray mówi: „Zapoczątkowali ekspansywne podejście do kradzieży innowacji poprzez szeroką gamę aktorów pracujących w ich imieniu”.

Szpiegostwo w Biblii

Szpiegostwo pojawia się zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie, w dobrych, a także złych celach. W naszym tekście przewodnim Bóg powiedział Mojżeszowi, aby wysłał szpiegów do ziemi Kanaan, zanim tam wejdą. Szpiedzy weszli do kraju i większość wróciła ze strachem w sercach (wersety 27-33). Dwaj szpiedzy, Kaleb i Jozue, zachęcali lud do wejścia do kraju. Przypomnieli sobie bowiem obietnicę Bożą zanotowaną przez Mojżesza. „Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód, tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie lękajcie się ludu tej ziemi, będą oni naszym pokarmem” – 4 Mojż. 14:8-9. Bóg chciał, aby Izrael zrozumiał, że Jego moc pomoże im we wszystkich wyzwaniach i sprowadzi ich bezpiecznie do kraju. Później Bóg powiedział Jozuemu, aby wysłał szpiegów do Jerycha (Joz. 2:1), gdzie spotkali i otrzymali pomoc od Rachab, która jest wymieniona wśród bohaterów wiary w 11 rozdziale Listu do Hebrajczyków.

Gedeon otrzymał polecenie szpiegowania Midianitów (Sędz. 7:9-15). Podczas lat ucieczki Dawida przed Saulem szpiedzy wysłani do obozu Saula podsłuchali spisek zakładający atak na Dawida z 3000 ludzi i zabicie go (1 Samuela 24:17). Dawidowi udało się odeprzeć napaść dzięki własnemu natarciu, podczas którego odmówił zabicia Saula. Jego wyrzuty sumienia z powodu odcięcia kawałka szaty „pomazańca Pańskiego” były jednym z powodów, dla których prorok Samuel nazwał Dawida, prawdziwego króla Izraela, „mężem według serca Bożego” (1 Samuela 13:14).

W przeciwieństwie do przypadków szpiegowania w słusznych celach, uczeni w piśmie i naczelni kapłani Jerozolimy wysłali złowrogich szpiegów, aby podążali za Jezusem podczas Jego służby, „udając sprawiedliwych”. Kiedy tłumy zgromadziły się, by słuchać Jezusa, ci fałszywi wyznawcy próbowali złapać go w pułapkę pozornie niewinnymi pytaniami, aby oskarżyć go przed namiestnikiem o wzniecanie buntu (Łuk. 20:20).

Apostoł Paweł był również nękany przez szpiegów o złowrogich zamiarach, głównie judaistów udających naśladowców, którzy próbowali przekonać nawróconych pogan, aby zostali obrzezani i przestrzegali prawa Mojżesza. Paweł pisze: „nie bacząc na fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę” (Gal. 2:4). Co ciekawe, słowo przetłumaczone tutaj jako „szpiegować” (Strong: G2684) pojawia się w Septuagincie w 2 Sam. 10:3 i 1 Kron. 19:3, kiedy Izrael „przeszpiegował” terytorium wroga.

Informacje uzyskane prawdopodobnie przez szpiegów uratowały życie Pawła, gdy został uwięziony w Jerozolimie. „A gdy nastał dzień, uknuli Żydzi spisek i związali się przysięgą, mówiąc, że nie będą ani jedli, ani pili, dopóki nie zabiją Pawła” – Dzieje Ap. 23:12. Siostrzeniec Pawła dowiedział się potajemnie o ich spisku i poszedł do Pawła, aby go ostrzec (Dzieje Ap. 23:16). Dowodzący nimi setnik dowiedział się od Pawła o spisku i zorganizował natychmiastowe przeniesienie apostoła do Cezarei, zanim przywódcy żydowscy cokolwiek zdziałali. Coś podobnego zdarzyło się, gdy Żyd Mordochaj zapobiegł zamachowi na króla Kserksesa po podsłuchaniu rozmowy między dwoma doradcami króla (Est. 2:21-23). Okazało się to później ratunkiem dla całej ludności żydowskiej w imperium perskim, gdy zagroził jej Haman, wezyr króla Kserksesa.

Lekcje dla nas

W naszej dobie aktywności online, wiele osób powierza swoje dane osobowe portalom społecznościowym, Ludzie powszechnie korzystają z wyszukiwarek, które przechowują szczegółowe informacje o użytkownikach i ich aktywności. Z odpowiednią determinacją i narzędziami internetowymi, można odkryć nieznane wcześniej fakty o innych. Musimy podjąć decyzję (zwłaszcza młodzi ludzie), jak postępować z danymi innej osoby, niezależnie od tego, w jaki sposób do nas trafią. W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się nauczyciele, pracownicy służby zdrowia i osoby zarządzające innymi. Przepisy dotyczące prywatności określają, jak muszą postępować, ale nie zawsze tak jest w przypadku niektórych osób i informacji niezwiązanych z pracą.

Bycie godnym zaufania jest podstawą naszej chrześcijańskiej wędrówki (Psalm 15). Decyzja o udostępnieniu czegoś lub działaniu na podstawie prywatnych informacji powinna być podyktowana troską o innych, tak jak miało to miejsce w przypadku wspomnianych osób, które uratowały innym życie. Jeśli działamy w dobrej wierze, aby zapobiec przestępstwu lub złu, postępujemy sprawiedliwie (Przyp. 20:6). Jeśli jednak działamy z zawiści, zazdrości lub z chęci zdobycia przewagi nad innym (jak w przypadku szpiegostwa przemysłowego) lub zaszkodzenia dobremu imieniu innej osoby, naruszyliśmy zasady biblijne (Rzym. 13:8; Łuk. 6:31).

Święty Paweł wzywa „abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie” (Filip. 2:15). Szukanie prywatnych informacji z niecnych powodów jest nieuczciwe i jeśli nie jest kontrolowane, może prowadzić do zguby (Przyp. 11:3). Postanówmy, że zawsze będziemy postępować w sposób honorowy w oczach ludzi, ale przede wszystkim w oczach Boga(2 Kor. 8:21).