The Herald
nr 2021/3

Na początku

Dzieje Apostolskie

Ten numer przeprowadzi nas przez Dzieje Apostolskie i niesamowite przemiany, jakie miały miejsce w latach następujących po ukrzyżowaniu Jezusa. Początek rozwoju wiary w Imperium Rzymskim był pod każdym względem niebezpieczny. Dzięki mocy Boga, Jego zmartwychwstałego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa i ducha świętego, narodził się jednak wczesny Kościół, który miał już nigdy nie przeminąć.

W tych artykułach omówiono wydarzenia, które zdobią strony tej niezwykłej księgi. Każdy artykuł zawiera bogaty kontekst i szczegółowe informacje również na temat tego, jak możemy żyć w mocy Ducha Bożego. Świadectwa tych wydarzeń rozbrzmiewają w całym Wieku Ewangelii, podsycając w nas płomień wiary. Artykuł „Autor i pochodzenie Księgi Dziejów Apostolskich” zgłębia możliwy powód, dla którego właściwie Dzieje Apostolskie zostały napisane. To nie jest list ani ewangelia. Dzieje Apostolskie to gatunek inny niż jakakolwiek inna księga w Nowym Testamencie. Dzieje Ap. 1-2, „Miasto położone na górze” – analizuje, w jaki sposób Jezus zachowywał żywą wiarę w sercach i umysłach swoich mierzących się z trudnościami uczniów. Jakie doświadczenia przygotował im, aby wzrastali w prawdziwej wierzei dzielili się nią z zagubionymi owcami Izraela? Dzieje Ap. 3-5, „Założenie Kościoła” – rozpoczyna się od uzdrowienia przez św. Piotra człowieka chromego od urodzenia, a następnie rozważa przemowę św. Piotra przed Sanhedrynem, i eksperymentalny model ekonomiczny, odzwierciedlający najlepsze wysiłki pierwszego Kościoła, by żyć zgodnie z wiarą. Dzieje Ap. 6-9, „Zmiana, przeciwności i uświęcenie” – pokazuje zmianę jako czynnik, który stale prowadził wczesny Kościół przez przeciwności ku uświęceniu. Jak na ironię, zabójstwo Szczepana i rozproszenie braci doprowadziły do nawrócenia etiopskiego eunucha i Saula z Tarsu. Dzieje Ap. 10-12, „Gwałtowny rozwój” – rozważa użycie przez św. Piotra drugiego klucza do Królestwa Niebieskiego, otwierającego drogę poganom. W artykule zbadano różnorodne doświadczenia świętych, zestawiając zabójstwo Jakuba z uwolnieniem św. Piotra. Dzieje Ap. 13-15, „Nowa wiara św. Pawła” – wymienia pięć lekcji, które powinniśmy wyciągnąć z doświadczeń nowej wiary św. Pawła i jego współpracy w służbie z Barnabą i Janem Markiem. Dzieje Ap. 16-18, „Druga podróż misyjna św. Pawła” – pokazuje inspirujące rezultaty wyboru św. Pawła na apostoła. Przecierając ścieżkę przez Turcję, nawracając Lidię i strażnika więziennego wraz z ich całymi domami, apostoł Paweł inspiruje nas wytrwałością w realizacji swojego jedynego celu. Dzieje Ap. 19-21, „Niestrudzony apostoł Paweł” – umieszcza nas w łodzi z apostołem Pawłem w jego podróży do Jerozolimy, skąd wiedział, że w jakiś sposób zostanie wysłany do Rzymu. Ten artykuł łączy nas emocjonalnie z braćmi, którzy ucałowali jego szyję i obdarzyli błogosławieństwem miłości i troski. Dzieje Ap. 22-28, „Tak jak Jezus” – pozwala nam obejrzeć z pierwszego rzędu, jak apostoł Paweł przekazuje swoje ostatnie świadectwo braciom w Jerozolimie. Czujemy, jak nienawidzili go jego żydowscy wrogowie, ich żądzę śmierci, i widzimy, jak apostoł Paweł odwraca się ku zachodowi, by udać się w swoją ostatnią podróż – do Rzymu i końca swojej misji.

Ufamy, że te rozważania Dziejów Apostolskich zwiększą Waszą wiarę.