Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
The Herald
2021/3

Na początku

Ten numer przeprowadzi nas przez Dzieje Apostolskie i niesamowite przemiany, jakie miały miejsce w latach na Ten numer przeprowadzi nas przez Dzieje Apostolskie i niesamowite przemiany, jakie miały miejsce w latach następujących po ukrzyżowaniu Jezusa. Pocz czytaj
The Herald
2021/3

Miasto położone na górze

Wy jesteście światłością świata; nie może się ukryć miasto położone na górze — Mat. 5:14. Jeśli, jak za Wy jesteście światłością świata; nie może się ukryć miasto położone na górze — Mat. 5:14. Jeśli, jak zaznaczono w poprzednim artykule, księgi E czytaj
The Herald
2021/3

Założenie Kościoła

Przetoż pokutujcie, a nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Gdyby przyszły czasy ochłody od obl Przetoż pokutujcie, a nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Gdyby przyszły czasy ochłody od obliczności Pańskiej — Dzieje Ap. 3:19-20.  czytaj
The Herald
2021/3

Zmiana, przeciwności i uświęcenie

A Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał, także znaczna liczba kapłanów przyj A Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał, także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę — Dzieje Ap. 6:7. Zmiana czytaj
The Herald
2021/3

Gwałtowny rozwój

Opowiedział nam on, jak ujrzał anioła, który się pojawił w domu jego i rzekł: Poślij do Joppy i sprowadź S Opowiedział nam on, jak ujrzał anioła, który się pojawił w domu jego i rzekł: Poślij do Joppy i sprowadź Szymona, którego nazywają Piotrem — Dziej czytaj
The Herald
2021/3

Nowa wiara św. Pawła

W Antiochii, w tamtejszym zborze, byli prorokami i nauczycielami: Barnaba i Symeon, zwany Niger, i Lucjusz W Antiochii, w tamtejszym zborze, byli prorokami i nauczycielami: Barnaba i Symeon, zwany Niger, i Lucjusz Cyrenejczyk, i Manaen, który się wychow czytaj
The Herald
2021/3

Druga podróż misyjna św. Pawła

Dotarł też do Derbe i do Listry. A był tam pewien uczeń, imieniem Tymoteusz, syn Żydówki, która była wierz Dotarł też do Derbe i do Listry. A był tam pewien uczeń, imieniem Tymoteusz, syn Żydówki, która była wierząca,i ojca Greka — Dzieje Ap. 16:1. P czytaj
The Herald
2021/3

Niestrudzony apostoł Paweł

Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służ Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby czytaj
The Herald
2021/3

Tak jak Jezus

Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa — 1 Kor. 11:1. Słowa te były z pewnośc Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa — 1 Kor. 11:1. Słowa te były z pewnością rezultatem jasnego zrozumienia tego,  czytaj
The Herald
2021/3

Kultura unieważniania

Tak mówili rodzice jego, bo się bali Żydów; albowiem Żydzi już postanowili między sobą wyłączyć z synagogi Tak mówili rodzice jego, bo się bali Żydów; albowiem Żydzi już postanowili między sobą wyłączyć z synagogi każdego, kto wyzna, że On jest Chrystus czytaj