The Herald
nr 2020/4

Na początku

Wiek Ewangelii

Wiek Ewangelii jest pierwszą z dwóch epok odkupienia. Poprzedza Wiek Tysiąclecia, kiedy cały świat doceni to, co uczynił Chrystus, i skieruje ku Niemu swe serca. Jednak obecny Wiek Ewangelii jest czasem nawet większej łaski. Ci, którzy dostąpili błogosławieństwa usłyszenia o niebieskim powołaniu i odpowiedzieli oddanym, poświęconym życiem, mają niezwykłą perspektywę dzielenia z Chrystusem zarówno niebiańskiego domu (Jan 14:2), jak i uczestnictwa w Jego dziele przywracania ludzkości do życia, zdrowia i społeczność z Bogiem (Obj. 20:6).

Nasz pierwszy artykuł dotyczy służby i poświęcenia świętych, które są wysoko cenione w Bożych oczach. Tytuł brzmi „Ofiarowanie w Wieku Ewangelii”. Ten artykuł tłumaczy kwestie takie jak żywa ofiara, dziękczynienie, chwała, radość, pokora, czynienie dobra i społeczność.

Następny artykuł omawia temat „Kontrolowania ciała”, co jest ustawicznym wyzwaniem dla świętych. Musimy nie tylko oprzeć się wpływom teraźniejszości ale aktywnie wykorzystywać nasze obecne życie na ziemi w służbie Bogu i naszemu Odkupicielowi, Jezusowi. Ten artykuł zawiera również pięć dorad jak walczyć ze zniechęceniem i pięć metod zachęcania innych.

„Proszę was” to tytuł rozważań na temat wielu przypadków kiedy apostoł Paweł używał tego wyrażenia aby zachęcić czytelników do wytrwałości w chrześcijańskim życiu. Liczne przykłady jego wykorzystania zostały sklasyfikowane w kategoriach takich jak poświęcenie, modlitwa, jedność, wspierający szacunek dla aktywnych, docenianie opieki Bożej, święte życie i zrozumienie.

„Ślub nazyreatu” jest głębokim spojrzeniem na 4 Mojż. 6, który to fragment przedstawia chrześcijańskie, poświęcone życie, a także świętość i czystość. W tym artykule analizowanych jest wiele szczegółów tego typu, takich jak włosy Nazyrejczyka, jego powstrzymanie się od wina, możliwe potknięcia po drodze i zakończenie ślubowania, reprezentujące koniec naszego ludzkiego poświęcenia tutaj na ziemi.

Następnie przyjrzymy się bliżej „Trzem Wielkim Świętom”, które ukazują dwa wieki i trzy kroki w Bożym planie zbawienia. Z tego artykułu dowiemy się między innymi o interesującym powodzie, dla którego „potrząsanie pierwocinami” nie odbywało się w czasie „świętego zgromadzenia” oraz o znaczeniu specjalnych sabatów podkreślających pozostałe trzy święta.

Na koniec publikujemy artykuł zatytułowany „Na pustyni”, który jest przeglądem Ksiąg Rodzaju i Kapłańskiej oraz wielu znaczących obrazów, które dotyczą Kościoła w obecnym Wieku Ewangelii, a także niektórych lekcji dotyczących świata w Wieku Tysiąclecia.

Ufamy, że zwrócenie uwagi na te artykuły pobudzi nas wszystkich do dobrego postępowania, oddania i pogłębiania zrozumienia w obecnym wieku wiary i służby.