The Herald
nr 2020/1

Na początku

Dowody

W dobie powszechnego braku wiary, Chrześcijaninowi pomagają dowody, które są wsparciem zarówno dla niego, jak i dla tych, z którymi rozmawia.

„Systematyczne przygotowanie świata” oraz „Boży Projekt to nie szczęśliwy traf” to dyskusja o tym, jak Bóg metodycznie przygotował ziemię dla człowieka, a także o niezwykłej staranności z jaką przeprowadził swe dzieło aby osiągnąć swój cel.

Nauka sama w sobie stanowi obecnie większe wyzwanie dla mnóstwa teorii ewolucji człowieka, niż zapis Księgi Rodzaju. „Dowód na stworzenie człowieka” to artykuł omawiający obecny stan dowodów naukowych, które najwyraźniej wykluczają każde wyjaśnienie oprócz Księgi Rodzaju.

„Znaczenie arki Noego w naszym codziennym życiu” to analiza dowodów archeologicznych dotyczących Arki Noego, a następnie wyciąga wnioski istotne dla naszego codziennego życia.

Prawo, które Bóg dał Mojżeszowi, jest przeciwstawione starożytnym prawom człowieka w artykule „Mojżesz i Prawo”. Okazuje się, że ten system prawodawstwa  wyprzedza swój czas o trzydzieści pięć stuleci, jak chodzi o współczesne praktyki zdrowia publicznego, które podwoiły średnią długość życia ludzkości.

„Jezus: Mesjasz” to artykuł  który zaczyna się od kilku historycznych odniesień do Jezusa i apostołów z czasów pierwszego wieku, potwierdzających ich istnienie. Następnie pokazuje jak Jezus, jako Mesjasz, został zapowiedziany jako pozafiguralny Baranek Paschalny Izraela; omówione zostały również inne znaczące prorocze wydarzenia.

Przyczyny diaspory Izraela (tj. rozproszenia Izraela po całym świecie), a teraz pięciu fal „Aliji”, to jest powrotów do ziemi Izraela, zostały przedstawione w „Dowodach na diasporę Izraela i Alija”. Zgodnie z treścią artykułu, żydowski „dwójnasób” zakończył się w 1878 roku, co zbiegło się w czasie z początkiem powrotu Izraela.

„Koniec Wieku Ewangelii” to rozważania w których autor dokonuje przeglądu dowodów wykazujących, że żyjemy w „dniu ostatecznym” Wieku Ewangelii i sugeruje, co powinniśmy w związku z tym uczynić.

Zachęceni posiadanymi dowodami w przedmiocie dokładności zapisów biblijnych, powinniśmy z większą ufnością stosować się do ich instrukcji w naszym codziennym życiu.