The Herald
nr 2019/3

Wydarzenia, które mają się dziać przed nadejściem końca

Mat. 24:4-14

A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony – Mat. 24:13.

Wielkie Proroctwo naszego Pana w przekazane w Mat. 24 jest częścią jednej z dłuższych przemów Pana Jezusa. W pierwszych 11 wersetach tego proroctwa Pan Jezus wyjaśnia wydarzenia, oszustwa i prześladowania, których jego naśladowcy będą świadkami i których doświadczą w czasie pomiędzy Jego nieuchronnie zbliżającym się odejściem i Jego obiecanym przyjściem – obecnością lub inaczej „parousia”, o którą pytali.

Pan Jezus ostrzega swoich uczniów, aby nie dali się zwieść oszustom twierdzącym, że są posłani od Pana Boga. Gamaliel wspomina dwóch, którzy rościli sobie takie pretensje i zgromadzili naśladowców – był to Teudas i Juda Galilejczyk (Dzieje Ap. 5:33-39). Pastor Russell sugeruje, że w czasie Wieku Ewangelii pojawiło się pięćdziesiąt lub więcej fałszywych Chrystusów (Walka Armagieddonu, str. 565-566). Godny uwagi był Szabetaj Cewi ze Smyrny (1626-1676), który w 1648 roku ogłosił, że jest „Pierworodnym Synem Bożym, Mesjaszem, Zbawicielem Izraela.”

Poza jednostkami, prawo do władzy Chrystusa, upoważnienie do mówienia w Jego imieniu, rościły sobie instytucje religijne. Doktryna kościoła katolickiego uczy, że papież jest „wikariuszem i widzialnym przedstawicielem” Chrystusa, „papież ma najwyższą władzę”, „nieomylne kierownictwo Chrystusa przeniosło się z Piotra i Apostołów również na papieży i biskupów.” (Anthony Willhelm, „Christ Among Us: A Modern Presentation of the Catholic Faith”, wyd. Paulist Press, 1981, strony 144, 145, 150-151). Ci, którzy się z tymi stwierdzeniami nie zgadzali, często byli torturowani lub zabijani.

Wojny, głody i trzęsienia ziemi

Pan Jezus mówi swoim uczniom, że mają nadejść „wojny i wieści o wojnach”. Mogli oni zinterpretować takie konflikty jako zwiastujące upadek ludzkich rządów i ustanowienie Jego królestwa. Jedno ze źródeł w przybliżeniu określa, że w ciągu ostatnich 3400 lat pomiędzy narodami było tylko 250 lat pokoju, a szacunkowe obliczenia zabitych w czasie wojen w ciągu historii obejmują od 150 milionów do ponad 1 miliarda.

Pan Jezus mówi nam, aby nie być zaniepokojonym wojnami, ponieważ „jeszcze nie tu jest koniec”. W czasie Jego ostatniej nocy z uczniami, powiedział:

„Pokój zostawuję wam, pokój on mój daję wam; nie jako daje świat, ja wam daję; niechże się nie trwoży serce wasze, ani się lęka” (Jan. 14:27, BG).

Wiek Ewangelii mógłby być scharakteryzowany przez głody i trzęsienia ziemi. Pomiędzy 108 r. p.n.e. i 1911 r. n.e. w samych Chinach było nie mniej niż 1828 lat poważnego głodu. Wielki Głód Chiński z lat 1958-1962 był tragedią spowodowaną zmianami w polityce rządu i zabił około 36 milionów osób; z kolei wielki głód w Irlandii (tzw. „The Irish Potato Famine”) z lat 1845-1849 pozbawił życia 1,5 milionów ludzi. Trzy wielkie XX-sto wieczne klęski głodu w Związku Radzieckim stały się przyczyną śmierci w przybliżeniu 9,5-14,5 milionów ludzi. Powtarzające się klęski głodu w wielu regionach Afryki wynikały z suszy, wojny i buntów.

Wiele godnych uwagi trzęsień ziemi wydarzyło się za naszego życia. Trzy największe, jakie kiedykolwiek zarejestrowano, miały miejsce w Chile (1960), na Alasce (1964) i na Oceanie Indyjskim, w pobliżu Sumatry w Indonezji (2004). Trzy trzęsienia ziemi, które pociągnęły za sobą najwięcej ofiar, wydarzyły się w Chinach w latach 1556, 1920 i 1976 (1,3 miliony zabitych). Trzęsienie ziemi i tsunami z 2011 w pobliżu wybrzeża Japonii było najbardziej kosztownym, powodującym straty w wysokości 235 miliardów dolarów.

Wydarzenia te mogą również mieć znaczenie symboliczne. Proroctwo Amosa 8:11 mówi o głodzie słuchania Słowa Bożego. Trzęsienia ziemi mogą zaś przedstawiać powstania dążące do zrzucenie represyjnych rządów lub przejęcie władzy od innych etnicznych albo ideologicznych grup. Były one niemal tak liczne jak znaczne literale trzęsienia ziemi.

Pan Jezus mówi nam, że te wydarzenia są tylko „początkiem bólów porodowych” (CEV) prowadzących do „nowego nieba i nowej ziemi” (Izaj. 65:17, 66:22, 2 Piotra. 3:13, Obj. 21:1). W tym samym czasie Jego naśladowcy będą nienawidzeni, prześladowani i zabijani. Historie o tych, którzy znosili złe traktowanie za swoją wiarę, nawet ze strony innych „Chrześcijan”, zapełniają wiele książek. Apostoł Paweł pisze „Aleć i wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, prześladowani będą” (2 Tym. 3:12).

Pan Jezus ostrzega swoich uczniów, aby strzegli się fałszywych proroków, którzy sprowadzą wielu na manowce. Istnieją pewne główne religie zainicjowane przez ludzi, którzy twierdzili, że są prorokami posłanymi przez Pana Boga. Najbardziej znaczącą pomiędzy nimi jest Islam (1,8 miliarda wyznawców), założony w początkowych latach 600-tych przez Mahometa w Arabii. Historia zna również wiele przypadków pojedynczych „apokaliptycznych” proroków, takich jak David Koresh („Gałąź Dawidowa”, Waco, Teksas, 1993), którzy zwiedli mniejszą ilość wyznawców.

Pan Jezus mówi, że z powodu wzrostu niegodziwości, oziębnie miłość wielu – sam kościół zmienił się w prześladowcę resztki pogan i ludzi myślących inaczej we własnych szeregach. Dzisiejszy materializm i rozwój technologii sprawia, że ludzie zaniedbują emocjonalnych relacji między sobą. Jedynie ci, którzy mocno trzymają się przykazania, aby „miłować bliźniego”, będą wybrani do pracy błogosławienia ludzkości w Królestwie z Synem Bożym. Człowiek kochający, ceniący innych ludzi tak, jak robił to Pan Jezus, jako że oddał On swoje życie, aby ich zbawić, jest standardem miłości, której Pan Bóg poszukuje również w nas.

Pan Jezus mówi, że Ewangelia Królestwa przed końcem wieku będzie głoszona wszystkim narodom. Towarzystwa Biblijne, mające początek we wczesnych latach 1800-tych, sprawiły, że Biblia stała się dostępna w wielu językach. Przy końcu 2017 roku Biblia była przetłumaczona na 674 języki używane przez 5,4 miliardów ludzi. Sam Nowy Testament jest dostępny w 1515 innych językach docierając do kolejnych 631 milionów osób. Tym samym 83% ludzkości ma dostęp do czytania „Ewangelii królestwa Bożego” (Mar. 1:14).

Obecnie Internet pozwala na dzielenie się i obieg różnych Biblii, materiałów i pomocy do jej studiowania na całym świecie. Badacze Biblii używają tej technologii na światową skalę, aby świadczyć o Bożym Planie błogosławienia wszystkich narodów ziemi i o ofierze okupowej Chrystusa, gwarantującej możliwość wiecznego życia wszystkim, którzy kiedykolwiek żyli.

Świat doświadczył wielu zawieruch, przewrotów i tragedii w ciągu 2000 lat od kiedy Pan Jezus pozostawił nam swoje proroctwo. Dobra nowina, którą przekazał, zainspirowała wielu ludzi do poświęcenia swojego życia Jemu i Niebieskiemu Ojcu. Kościół uległ instytucjonalizacji, aby realizować pracę rozpowszechniania Ewangelii, ale to doprowadziło do jego zepsucia przez przywódców, którzy w żadnym wypadku nie mieli szlachetnych motywów. Prawdziwy charakter Pana Boga i nadzieja na Królestwo zostało ukryte przed wszystkimi poza tymi, którzy starannie poszukiwali Prawdy. Ci, którzy ja znaleźli i opowiadali o niej, byli wypędzani i prześladowani. Jakże tęsknimy za ostatecznym objawieniem Boskiego charakteru, Jego planu zbawienia i odnowy świata!