The Herald
nr 2018/5

Na początku

Wszyscy wierzący powinni koniecznie studiować historię życia naszego Pana, nie tylko ze względu na Jego nauki doktrynalne, ale także aby uczyć się od Niego pełnego poświęcenia stylu życia. Nasz świat jest zupełnie inny niż ten, w którym On żył. Musimy więc zrozumieć, jak stosować w praktyce zasady, które nam pozostawił i żyć uświęconym życiem. Istnieje wiele podejść do studiowania historii życia naszego Pana. Objęcie każdego jego aspektu w ograniczonej objętości tego czasopisma nie jest możliwe. Wybraliśmy tylko kilka najbardziej istotnych obszarów, na których powinniśmy skupić naszą uwagę.

„Biografia i charakter Jezusa” to artykuł który rozpoczyna się od historii Logosa i Jego przedludzkiej działalności jako współpracownika w Bożym procesie twórczym. Jego oddanie Bogu jest widoczne nawet w czasie doświadczeń, jakie przechodził będąc dzieckiem. Autor omawia również pokusy jakie spotkały Go na pustyni, a cały artykuł kończy się na historii związanej z pierwszym cudem. Jego służba miała teraz rozpocząć się na szerszą skalę.

Rozważania „Nauki Jezusa dotyczące charakteru” to analiza czterech lekcji Jezusa, które uczą ważnych, podstawowych zasad Chrześcijaństwa. „Bezlitosny sługa” pokazuje, jak ważne jest przebaczenie. „Dziesięciu trędowatych” uczy potrzeby okazywania wdzięczności. „Dobry Samarytanin” podkreśla potrzebę okazywania przez nas miłosierdzia i współczucia. Kiedy biedna wdowa wrzuciła swoje dwa grosze do skarbca świątyni, Jezus skomentował, że dała więcej niż wszyscy inni, którzy ofiarowali z tego co im zbywało. Jezus nauczał nie tylko poprzez słowa, ale poprzez swój osobisty przykład poświęcenia i oddania.

„Trzy kluczowe przypowieści” zgłębiają ważne nauki zawarte w przypowieściach „O bogaczu i Łazarzu”, „O pszenicy i kąkolu” oraz „O mądrych i głupich pannach”.

„Dotknięci przez Mistrza” to artykuł który omawia cztery dyskusje Jezusa, które przeprowadził z Nikodemem, samarytanką, rzymskim setnikiem i grzeszną kobietą, która umyła nogi Jezusa.

„Nasze korzyści w Chrystusie” to omówienie nauki okupu, której zrozumienie przynosi wielką nadzieję, zaś płynące z niej usprawiedliwienie pozwala nam mieć osobistą relację z Bogiem. Dodatkowo, otrzymujemy miarę Ducha Świętego jako „zadatek naszego dziedzictwa”. Możemy teraz zrozumieć i w pełni zaufać obietnicy Abrahamowej oraz cieszyć się głębszą społecznością w drogim nam planie zbawienia.

„Ostatnie dni Jezusa” przedstawia ostatnie doświadczenia Jezusa jako człowieka. Kobieta, która namaściła mu stopy maścią z alabastrowego słoika, przyniosła mu pociechę. Ostatnia Pascha Jezusa z uczniami była cenną pamiątką na przyszłość, z ważną lekcją mycia stóp. Wyczerpująca modlitwa Jezusa w Getsemane jest trwałym przykładem pragnienia wypełniania woli Bożej, ponad nasze własne preferencje.

Mamy szczerą nadzieję, że to wydanie naszego czasopisma będzie błogosławieństwem dla Czytelników, w miarę jak każdy z nas będzie rozważać nauki i przykład naszego Pana i Zbawiciela.