The Herald
nr 2018/4

Na początku

Nauka od wyzwolicieli

Sędziowie Izraela byli prawdziwymi wyzwolicielami. Świadczy o nich archeologia i geografia; ich główne bitwy są zapowiedzią wydarzeń związanych z Armagedonem a ich historia jest obfitym źródłem wniosków istotnych dla rozwoju charakteru.

„Jozue przeciwko Jerychu” to artykuł omawiający upadek symbolicznego Babilonu i pokazujący nam znaczenie siedmiu trąb opisanych w innym miejscu Biblii.

Odstępstwo, pokuta i wybawienie to nauki płynące z pokonania skrajnej nikczemności i otyłości, a opisane zostały w rozważaniach zatytułowanych „Nowe pokolenie i nowy kierunek w historii Izraela” (Otniel i Ehud).

„Debora i Barak przeciwko Jabinowi i Syserze” to opowieść o tym, że wiara Baraka nie dorównywała wierze Debory, ale wciąż wystarczała, aby przezwyciężyć zaawansowaną technologię tamtych czasów.

Jak niezliczone rzesze ludzi nie mogą pokrzyżować Boskiego planu, opisane zostało w artykule „Gedeon i Midianici”.

„Jefta przeciwko Ammonitom” to analiza historii o nieślubnym synu odrzuconym przez swoich braci, ale wykorzystanym przez Boga Jahwe do wyzwolenia Izraela z opresji. Później Izrael odrzucił Jezusa, jak gdyby nie był pełnoprawnym dziedzicem, a jednak został On wskrzeszony, a obecnie rozpoczyna proces odrodzenia Izraela, dotrzymując swej przysięgi.

„Samson: wtedy, teraz i w przyszłości” to opowieść o tym, jak Bóg zmotywował Samsona do stawienia czoła niesprawiedliwości ze strony Filistynów, aż ten zdecydował się poświęcić swe życie dla sprawy ludu Pańskiego. Jego ostatni wyczyn sugeruje, że skompletowanie wiernego Kościoła zbiegnie się z Armagedonem.

„Bałwochwalstwo i Danici” to artykuł o wnuku Mojżesza, który szukał pracy a zaprzedał się bałwochwalstwu. Z tej historii płynie nauka również i dla nas.

Zamykanie rzeczy minionych w przeszłości i skupianie się na jak najlepszym życiu to temat artykułu zatytułowanego „Winny – czy nie?”

„Dalsza nauka” to rozważania oferujące dodatkowe informacje na temat archeologii, końca naszych czasów i lekcji pomocnych do rozwoju charakteru każdego z nas.