The Herald
nr 2017/5

Dzisiaj w proroctwach

Zmiany w społeczeństwie

A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną – 2 Piotra 3:10.

Dziesięć lat temu, w czerwcu 2007 roku, wszystko na świecie uległo zmianie. Nieżyjący już Steve Jobs, założyciel Apple, wprowadził na rynek iPhone’a. Nowe urządzenie nie było już tylko telefonem; mieściło cały świat w kieszeni każdej osoby, która z niego korzystała. Zamiast być luksusowym urządzeniem dla elit, iPhone stał się powszechnie dostępny. Obecna reklama tego produktu głosi: „Bez niego po prostu nie sposób żyć”.

W kolejnej dekadzie to „smartfon” wywołał zmianę społeczną. W swojej podstawowej ofercie smartfon posiada więcej mocy obliczeniowej niż komputery, które wspomagały wyprawę Apollo na Księżyc. Smartfon wspiera użytkownika w każdej dziedzinie jego życia: w pracy, w relacjach z przyjaciółmi oraz kontaktach z tymi ludźmi, do których użytkownik chce być podobny. Smartfony udostępniają praktycznie całą zgromadzoną ludzką wiedzę – tę dobrą i tę złą. Pomagają w znajdowaniu społeczności i budowaniu relacji. Smartfon i urządzenia jemu podobne w ciągu dekady od ich powstania, zmieniły swój charakter z przedmiotów pożądanych do niezbędnych w życiu.

Według R. Albert Mohler’a Jr., kierownika Seminarium Teologicznego Południowych Baptystów, w najnowszej wersji, niewielki przedmiot wykonany ze szkła i metalu umożliwia „panowanie nad światem”. „Z perspektywy czasu rozumiemy, że to [smartfon] był ostateczną formą prywatyzacji w rozumieniu tego słowa przez hiper-indywidualistyczny świat” – powiedział. „Staliśmy się ludźmi o coraz większej izolacji społecznej. Dziesięć lat temu telefon komórkowy był urządzeniem służącym do komunikacji. Dzisiaj pozwala na noszenie całego cyfrowego świata w kieszeni „.

Nowe technologie wpłynęły na przekształcenie granic społecznych. Dzisiaj można w każdej chwili, od razu, „opublikować” wszystko w Internecie. Współczesne dzieci widzą, że nic nie jest naprawdę „prywatne”. Dorastają w czasach, kiedy każde działanie jest natychmiast publikowane. Mohler podsumował: „Oryginalny iPhone powstał z obietnicą połączenia użytkownika z innymi. W istocie, efekt jest odwrotny. Odizolował nas jeszcze bardziej od siebie, zamknął w naszych własnych technologicznych i cyfrowych domenach. ”

Media społecznościowe i Internet

Około dwudziestu lat temu w naszych domach pojawił się Internet. Podczas wyborów prezydenckich w USA w roku 2000, ówczesny kandydat demokratów, Al Gore, niesławnie stwierdził, że „wymyślił” Internet. Przed XXI wiekiem Internet był narzędziem przeznaczonym głównie dla środowisk akademickich i rządu USA, który w 1969 roku sfinansował rozwój sieci badawczej pod nazwą „Arpanet”. Dzisiaj na jej bazie rozwija się nie tylko Internet, ale także media społecznościowe.

Media społecznościowe pozwalają jednostkom na interakcję w prosty i natychmiastowy sposób. Dają one możliwość błyskawicznego dzielenia się swoimi pomysłami, opiniami oraz innymi wiadomościami; zyskują coraz większą popularność i zwiększają swój wpływ na nasze życie. Prezydent USA Donald Trump wykorzystał media społecznościowe, by ominąć pośredników i komunikować się bezpośrednio z każdą osobą na świecie za pomocą konta na Twitterze.

Technologia zmieniła sposób i szybkość rozprzestrzeniania się pomysłów. Wiadomości i informacje, których przekazanie dawniej zajmowało kilka dni lub nawet tygodni, teraz trafiają do odbiorców  zaledwie w kilka sekund. Nigdy wcześniej komunikacja na świecie nie była tak prosta. Na przestrzeni dziejów wiele osób i rządów utrzymywało swoją władzę kontrolując rozpowszechnianie się informacji i pomysłów. W przeważającej części świata nie jest to już możliwe. Dostępna technologia jest tak tania i przyjazna użytkownikom, że praktycznie każdy, po zapoznaniu się z zaledwie podstawową instrukcją, może się nią posługiwać i komunikować się z całym światem.

Na przykład w 2016 roku, podczas wyborów w Iranie, gdy część społeczeństwa nie zgadzała się z „oficjalnymi” wynikami wyborów, irański rząd próbował kontrolować rozpowszechnianie obrazów tego, co się wówczas działo na terenie kraju. Jednak nie było możliwe całkowite ograniczenie przekazu. Świat przeżywa coś, czego nigdy wcześniej nie doświadczył. Rządy i ich przywódcy nie są już w stanie skutecznie odizolować się od reszty. Ludzie nie mogą już powiedzieć, że nigdy nie poznają świata poza swoim własnym, ani że nie mają możliwości dzielenia się pomysłami – bez względu na to, jak bardzo są radykalne lub ile osób może się z nimi nie zgodzić. Nigdy więcej ludzie nie zostaną całkowicie uciszeni.

Tysiącletnie Królestwo

Fragment 2 Piotra 3:10 wskazuje na czas związany z wtórą obecnością Jezusa, gdy nieprawość społeczeństwa zostanie ujawniona w znacznie szerszym zakresie niż kiedykolwiek wcześniej. Media społecznościowe na to pozwoliły. „Niebiosa” – władze ziemi: religijna, społeczna, finansowa, polityczna – mają się stopniowo rozpaść z powodu intensywnej ekspozycji ich grzechów. Te moce zostaną ostatecznie zastąpione przez tysiącletnie królestwo Chrystusa (Obj. 20:4-6).

Królestwo Chrystusa obejmie swoim zakresem cały świat. Wyzwoli całą ludzkość z więzienia śmierci adamowej (Izaj. 42:7, 49:9, 61:1). Obalone zostaną wszystkie obecne, ziemskie królestwa, a cała ludzkość stanie się jednym, świętym narodem (Ps. 2:9, Dan. 2:44, Obj. 2:27). Wszyscy poznają Boga (Jer. 31:34, Izaj. 11:9, Hab. 2:14). Królestwo Chrystusa zastąpi dzisiejsze środowisko grzechu i samolubstwa rajem, na który wszyscy czekają (Rzym. 8:19).

Pierwsze trzy rozdziały Biblii ujawniają, że pierwszy człowiek został stworzony jako istota doskonała, na moralny obraz Boga, a następnie umieszczony w środowisku idealnie przystosowanym do podtrzymania jego egzystencji. Przez brak doświadczenia ze skutkami zła, pierwszy człowiek, Adam, upadł ze stanu doskonałości i stanął w obliczu konsekwencji swego postępowania, w postaci chorób, cierpienia i śmierci. Ta ciężka kara została nałożona na Adama nie ze względu na wielkość jego grzechu, ale dlatego, że złamał zasadę posłuszeństwa wobec Stwórcy.

Dzięki Bożej mądrości, za Jego przyzwoleniem, cała ludzkość została pogrążona w tym stanie niedoskonałości, aby człowiek mógł czerpać wiedzę wypływającą z bezpośredniego doświadczenia zła; aby poczuł okropne skutki nieposłuszeństwa wobec boskiego prawa. Historia człowieka pokazuje, że cena za zdobycie tego doświadczenia jest bardzo wysoka. Cały świat „wespół wzdycha i wespół boleje” pod ciężarem panowania grzechu i śmierci, tęskniąc za wybawieniem (Rzym. 8:22). Plan Boży przewidujący zbawienie człowieka, postępuje nieustannie od czasu upadku Adama, choć nie jest w całości znany wszystkim ludziom.

W Biblii napisano, że Jezus „siebie samego złożył jako okup za wszystkich” (1 Tym. 2:6). „A zatem, jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia” (Rzym. 5:18,19). Ustanowienie ziemskiego królestwa Bożego należy do Chrystusa. Choć Chrystus był nieobecny na ziemi pomiędzy swoim pierwszym a drugim przyjściem, to jednak obiecał powrócić i ustanowić Królestwo Boże, jak pokazuje podobieństwo o dziesięciu minach (Łuk. 19:11-15). Św. Jan pokazuje, że uwielbiony Kościół będzie miał udział w panowaniu z Chrystusem przez tysiąc lat, podczas którego ludzkość pozna prawość i oczyści swe serca ze skutków grzechu Adamowego  (Obj. 5:10).

W tym Królestwie, wiedza o Panu będzie tak powszechna na ziemi, jak wody, które wypełniają morze (Izaj. 11:9). „(…) Wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich – mówi Pan (…)” (Jer. 31:34). Świadczy o tym rozwój mediów społecznościowych – łatwość i szybkość, z jaką wartościową wiedzę będzie można rozpowszechnić na całym świecie.

W Biblii zapisana została jeszcze inna obietnica na czas Królestwa: „Potem jednak przemienię ludom ich wargi na czyste, aby wszystkie mogły wzywać imienia Pana i służyć mu jednomyślnie” (Sof. 3:9). Słowo Pana wyjdzie z Jeruzalem, wiedza o Panu obejmie cały świat i stanie się powszechna (Izaj. 2:3, 11:9, Jer. 31:34). Modlimy się o Królestwo i związane z nim obietnice równości i sprawiedliwości dla wszystkich!