The Herald
nr 2017/4

Na początku

Świadectwo: nasze Chrześcijańskie dziedzictwo

Znaczna część Księgi Objawienia jest proroczą opowieścią o Wieku Ewangelii. Wskazuje ona na to, że wiek ten będzie trudny dla Bożych świętych. Każda doktryna czy styl życia, które odbiegały od przyjętych nauk i praktyk Kościoła Katolickiego, często spotykały się z prześladowaniami.

Podczas piątego etapu historii Kościoła, święci wołali: „Kiedyż, Panie święty i prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi?” (Obj. 6:10). Świętym tym powiedziano, aby „jeszcze odpoczęli przez krótki czas” (Obj. 6:11). Innymi słowy, ich udręka miała trwać jeszcze przez pewien czas. Doświadczenia Wieku Ewangelii muszą trwać do momentu, gdy ofiara za grzech dopełni się pod koniec wieku. Jest to przywilej, który dotyczy „współsług” tych świętych z Wieku Ewangelii.

Nasi duchowi przodkowie żyli, oddychali i umierali dzieląc się z innymi swoimi przekonaniami religijnymi. Była to część ich istnienia, której nie dało się stłumić ani zdeptać pod stopami. Dziś nasze życie jest inne. Nasza walka nie jest toczona z systemem, który ma władzę zabijania nas, choć może dojść i do tego.  Nasza bitwa często polega na starciu z nadmiarem dóbr doczesnych i stanem letniości. Jednak nasze życie również powinno być świadectwem, bez wstydu i strachu przed wyśmianiem.

Dawanie świadectwa powinno być bardzo osobistą i żywą częścią naszego życia. Aby przeciwdziałać duchowi naszych czasów, pomocne może okazać się nawiązanie do dziedzictwa pozostawionego przez naszych braci na przestrzeni całego Wieku Ewangelii. Studiowanie historii życia tych, którzy zapłacili najwyższą cenę za swoją wiarę, może być dla nas wielką inspiracją. Wielu z nich cierpiało za rzeczy, które dla nas są z łatwością dostępne i które uznajemy za oczywiste. W tym wydaniu naszego czasopisma omówimy doświadczenia zaledwie kilku Chrześcijan z ostatnich 2000 lat. Nikt nie był w stanie stłumić ich głosu, dzięki czemu nadal możemy usłyszeć ich wezwanie: „Musisz zaświadczyć o Prawdzie!”

Jakim błogosławieństwem jest dziedzictwo, które otrzymaliśmy! To właśnie jest głównym przesłaniem niniejszego wydania czasopisma The Herald. Dawanie świadectwa jest przywilejem, który powinniśmy wysoko cenić. Mamy swobodę wypowiedzi i liczne zasoby, którymi możemy się podzielić. Jesteśmy to winni naszemu Panu i naszym chrześcijańskim braciom z przeszłości, aby nadal opowiadać tę starą, starą historię. Aby pomóc zwalczyć rodzące się wśród nas samych samozadowolenie, wiele miejsca poświęciliśmy na relacje braci. Przeprowadziliśmy rozmowy zarówno z osobami, które dawały świadectwo, jak i tymi, którzy byli odbiorcami tego posłannictwa.

Chociaż liczba osób przychodzących do Prawdy może być niewielka w naszym kraju, to jednak ci, którzy odpowiadają na jej posłannictwo, dają nam wspaniały wgląd w ciągłą potrzebę głoszenia przesłania Ewangelii, które sami mieliśmy przywilej otrzymać.