The Herald
nr 2016/6

Na początku

Dumna osoba zwykle jako ostatnia zdaje sobie sprawę z tego, że jest dumna. Pierwszą ofiarą pychy był Lucyfer.

„Jak pokonać pychę” to opis praktycznych porad, dzięki którym będziemy mogli lepiej zorientować się, jak postrzegają nas inni, a także jak zmienić siebie.

„Jak pokonać niemoralność”  to artykuł opisujący sposób, w jaki różne formy niemoralności biorą swój początek w sercu. To również opis wskazówek, które mogą pomóc odmienić nasze życie.

„Jak pokonać depresję” to próba identyfikacji kilku rodzajów irracjonalnego myślenia, które prowadzi do depresji. Aby powrócić do zdrowia, potrzeba jest również prawda. Ten artykuł wskazuje na to, w jaki sposób można pomóc sobie samemu, ale wskazuje również na konieczność szukania profesjonalnego wsparcia, z wykorzystaniem zarówno leków, jak i terapii behawioralnej.

Nabyta niepełnosprawność zazwyczaj powoduje najpierw szok, a nawet zaprzeczanie istnieniu nowej sytuacji, potem często przeradza się w gniew, próby racjonalizacji a czasem kończy się depresją. „Jak pokonać niepełnosprawność” to tytuł artykułu wskazujący na to, że w razie gdy znajdziemy się w takich okolicznościach, musimy w końcu zaakceptować swoja sytuację, pozwolić by stan ten sprzyjał rozwojowi duchowemu. W ten sposób, będziemy mogli stać się przykładem dla innych.

„Jak pokonać letarg” wyjaśnia, w jaki sposób letarg pozbawia nas radości, którą otrzymujemy w wyniku samoofiary.

Nietolerancja była cechą charakteryzującą kapłanów, faryzeuszy, Diotrefesa i wielu innych, ale nie naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Tolerancja została zademonstrowana przez Nikodema, Ateńczyków na Areopagu (na początku spotkania z apostołem Pawłem), a także Jezusa w Ogrójcu. „Jak pokonać nietolerancję” to artykuł mówiący o tym, że z tolerancją mamy do czynienia wówczas, gdy możemy cieszyć się i skorzystać z wymiany doświadczeń z innymi.

„Jak pokonać gniew, mściwość i wrogość” to przypomnienie, że musimy zwyciężyć siebie, pokonać swój gniew i jego konsekwencje. Kiedy gniew jest skierowany do ludzi, musimy skoncentrować nasze niezadowolenie na grzechu, a nie na grzeszniku. W ten sposób będziemy naśladować naszego Mistrza.

Niektóre osoby uzależnione od narkotyków i innych używek były w stanie odmienić swoje życie. „A takimi byli niektórzy z was”. Musimy pokonać wiele innych „uzależnień”, takich jak praca, telewizja, internet, zakupy, dogmatyzm, żywność, itp. „Jak pokonać uzależnienie” pokazuje nam, jak pięć punktów programu odwykowego mogą być przydatne również w przezwyciężaniu naszych własnych przyzwyczajeń lub uzależnień.

Obwinianie innych nie pomoże w przezwyciężeniu ciężaru winy. Oskarżanie innych jest częstą próbą usprawiedliwienie siebie samego. „Jak pokonać poczucie winy” to wskazówka, że tylko Chrystus może oczyścić z winy.

Autorzy tych artykułów mają doświadczenie w pokonywaniu własnych słabości lub pomogli innym, którzy walczyli z własnymi niedoskonałościami. Biblijne obietnice dane są „zwycięzcom”.