Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
The Herald
2016/6

Jak pokonać poczucie winy?

Lecz gdy bezbożny odwróci się od wszystkich swoich grzechów, które popełnił, i będzie przestrzegał wszystk Lecz gdy bezbożny odwróci się od wszystkich swoich grzechów, które popełnił, i będzie przestrzegał wszystkich moich przykazań, i będzie wykonywał  czytaj
The Herald
2016/6

Jak pokonać uzależnienie?

Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i Ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyj Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i Ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć miesz czytaj
The Herald
2016/6

Jak pokonać nietolerancję

Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze (…) znosząc je Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze (…) znosząc jedni drugich w miłości - Efez. 4:1-2.  czytaj
The Herald
2016/6

Duchowy letarg

Trochę się prześpisz, trochę podrzemiesz, trochę założysz ręce, aby odpocząć, a wtem zaskoczy cię ubóstwo ja Trochę się prześpisz, trochę podrzemiesz, trochę założysz ręce, aby odpocząć, a wtem zaskoczy cię ubóstwo jak włóczęga i niedostatek jak zbrojny mąż czytaj
The Herald
2016/6

Jak pokonać niepełnosprawność

Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuś Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasz czytaj
The Herald
2016/6

Jak pokonać depresję

Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Po tym poznamy, żeśmy z prawdy i uspokoimy Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Po tym poznamy, żeśmy z prawdy i uspokoimy przed nim swoje serca, że, jeśliby oskar czytaj
The Herald
2016/6

Jak pokonać niemoralność

Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy (…)  Królestwa Bożego nie odziedzicz Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy (…)  Królestwa Bożego nie odziedziczą - 1 Kor. 6:9-10. Niemoralność to st czytaj
The Herald
2016/6

Jak pokonać pychę

Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia, nie jest z Ojca, ale z Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata - 1 Jan. 2:16. Mówi się, że  czytaj
The Herald
2016/6

Na początku

Dumna osoba zwykle jako ostatnia zdaje sobie sprawę z tego, że jest dumna. Pierwszą ofiarą pychy był Lucyfer. Dumna osoba zwykle jako ostatnia zdaje sobie sprawę z tego, że jest dumna. Pierwszą ofiarą pychy był Lucyfer. „Jak pokonać pychę” to opis praktyczn czytaj