The Herald
nr 2016/5

Na początku

Boże obietnice są inne niż jakiekolwiek obietnice składane przez człowieka. Ich ogromna liczba, ich zakres i znaczenie wykraczają poza to, co mógłby zaoferować człowiek. U Boga, obietnica jest gwarancją działania. Uczyni On wszystko, co obiecał, we właściwym czasie. Kluczem do wiary w Boga jest zrozumienie, że w swej mądrości nie zawsze daje nam taką odpowiedź jaką chcemy usłyszeć, albo w czasie, w którym chcielibyśmy ją usłyszeć. On nigdy nie popełnia błędów jak chodzi o dobór metody i terminu realizacji swej woli. Dlatego też, aby Boże obietnice mogły przynieść nam pociechę i ukojenie serca, musimy być gotowi zaakceptować Jego metody działania i Jego harmonogram. Gdy Chrześcijanin przekona się, że Jego słowa mogą być źródłem siły, wówczas jego wiara zostanie wzmocniona, a Boże obietnice stają się bardziej realne. Motywowani tą nadzieją, oddajemy do rąk naszych Czytelników ten numer czasopisma The Herald. Ograniczona objętość magazynu zmusza nas do zbadania tylko kilku cennych słów Bożych.

„Wzrastając w Chrystusie” to artykuł omawiający znaczenie rozwoju owoców charakteru na wzór Chrystusa. Jezus jest krzewem winnym, a my latoroślami, podtrzymywanymi przez Ducha Bożego. Trwanie w krzewie winnym wymaga dyscypliny, posłuszeństwa i gotowości do przyjęcia przycinania – doświadczeń od Boga.

„Zawsze się módl i nigdy nie trać nadziei” to omówienie próśb, jakie mogą być kierowane do Boga. Autor dzieli się osobistym doświadczeniem w swym młodym chrześcijańskim życiu, opisując w jaki sposób Bóg odpowiedział na jego modlitwę, wzmacniając wiarę. W końcu, niewielkie słowo „jeśli” wskazuje na to, że realizacja niektórych z Bożych obietnic jest uzależniona od naszych własnych działań.

„Rozwój poprzez próby” to rozważania na temat wzmacniających efektów naszych prób i obietnic Bożych. Celem tych obietnic jest nie tylko pomoc w znoszeniu doświadczeń, ale również odniesienie zwycięstwa za ich pośrednictwem.

„Kiedy jestem słaby, wtedy jestem silny” to wskazówki pokazujące jak zrozumienie planu Bożego pozwala nam zobaczyć, że droga do ludzkiej doskonałości wiedzie poprzez doświadczenie grzechu i niedoskonałości. Jako Nowe Stworzenia, mające błogosławieństwo korzystania z zasługi Chrystusa, możemy przezwyciężyć nasze naturalne słabości i przystąpić „z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze” (Hebr. 4:16).

„Czego oko nie widziało” to analiza niektórych z przyszłych błogosławieństw czekających na poświęconych tego wieku. Dokonując wyboru Oblubienicy dla naszego Pana, Bóg szuka bardzo specyficznych cech. Ten cenny związek przyniesie „pełnię radości” dla „Małego Stadka”, gdy otrzyma nowe imię, koronę życia i wspaniałą nadzieję na przyszły udział w jeszcze nieobjawionych dziełach Bożych.

Wreszcie, „Ufając obietnicom” zachęca każdego Chrześcijanina do umieszczenia Bożych obietnic w głębi serca i nauczenia się, by ufać im bez zastrzeżeń. Przeszkody pojawiające się na naszej drodze mogą być przezwyciężone, gdy tylko nauczymy się patrzeć na życie oczami Boga, a nie przez pryzmat upadłego ciała. Autor omawia w swym artykule niektóre ze specyficznych przeszkód, zwracając naszą uwagę na obietnice, które pomagają w ich przezwyciężeniu. „Ufność to zastosowanie wiary w sercu”.