Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
The Herald
2016/5

Ufając obietnicom

Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami b Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jaki czytaj
The Herald
2016/5

Czego oko nie widziało

Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, kt Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Albowiem nam objawił to  czytaj
The Herald
2016/5

Gdy jestem słaby, wtedy jestem silny

Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrys Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa; albowiem kiedy jestem słaby, wtedy czytaj
The Herald
2016/5

Zawsze się módlmy nie tracąc nadziei

Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają - He czytaj
The Herald
2016/5

Duchowy wzrost przez doświadczenia

To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwycięż To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat - Jan. 16:33. Są tacy któr czytaj
The Herald
2016/5

Wzrost w Chrystusie

Ten, który stworzył wszechświat, postanowił stworzyć coś nowego w nas - Nowe Stworzenie, które jest bardziej Ten, który stworzył wszechświat, postanowił stworzyć coś nowego w nas - Nowe Stworzenie, które jest bardziej chwalebne niż cokolwiek, co kiedykolwie czytaj
The Herald
2016/5

Na początku

Boże obietnice są inne niż jakiekolwiek obietnice składane przez człowieka. Ich ogromna liczba, ich zakres i zBoże obietnice są inne niż jakiekolwiek obietnice składane przez człowieka. Ich ogromna liczba, ich zakres i znaczenie wykraczają poza to, co mógłby z czytaj