The Herald
nr 2016/4

Na początku

Spłodzeni z ducha

Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe – 2 Kor. 5:17.

Tylko 144 tysiące spośród szacunkowych 20 miliardów ludzi, którzy kiedykolwiek żyli, ma stać się członkami Nowego Stworzenia, z wszystkimi jego możliwościami, przywilejami, błogosławieństwami i chwałą. Nikt, kto żył przed śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa nie mógł uczestniczyć w powołaniu do udziału w tym przywileju. „Zaprawdę powiadam wam: Nie powstał z tych, którzy z niewiast się rodzą, większy od Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż on” (Mat. 11:11).

Ci, którzy odpowiadają na Boże powołanie, aby stać się nowym stworzeniem w Chrystusie, otrzymują Ducha Świętego jako zadatek swego dziedzictwa (Efez. 1:14). Artykuł „Napełnienie Duchem Bożym” opiera się na wykładzie br. Johna T. Read, byłego pielgrzyma i dyrektora Pastoral Bible Institute i stanowi rozważania nad istotą Ducha Świętego, sposobem jego używania opisanym na kartach Pisma Świętego, wpływem, jaki wywarł na Jezusa oraz na tych, którzy poświęcają swoje życie, by być takimi jak On.

„Świadectwo Ducha” to próba odpowiedzi na pytanie „Skąd mam wiedzieć, że faktycznie jestem spłodzony z Ducha?” Opisuje on proces przyciągania do Boga, doświadczania Jego wpływu w życiu i poczucia bliskości z Jezusem, jako naszym starszym bratem. Wzrost wiedzy i doświadczenia sprawdzające jakość naszego zaangażowania są znakami naszego rozwoju jako nowych stworzeń w Chrystusie.

„Zbadajmy samych siebie” to seria 18 biblijnych pytań, których celem jest udzielenie zaangażowanym Chrześcijanom pomocy w rozwinięciu wspólnych celów.

Jezus często nauczał ludzi na podstawie przypowieści. „Przypowieści o osobistym poświęceniu” to tytuł artykułu analizującego trzy przypowieści dotyczące obowiązków i odpowiedzialności chrześcijańskiej. Musimy wykorzystać nasze talenty, pomagać naszym braciom i angażować się w pracę dla sprawę Chrystusa.

Biblia obfituje w Boże „Obietnice dla Spłodzonych z Ducha”. Wiele z nich zostało po raz pierwszy zrozumianych przez uczniów Jezusa w dniu Pięćdziesiątnicy. Pisma św. Pawła dały Chrześcijanom z pogan i Żydów nadzieję w zepsutym świecie. Obietnice te pomagają nam przezwyciężyć świat, ciało i szatana.

W Piśmie Świętym ukrytych zostało wiele opisów klasy Kościoła. „Klasa Oblubienicy” to artykuł o kobietach występujących w Biblii, których wewnętrzne, piękne cechy charakteru mamy rozwijać i naśladować. Niektóre osoby w naszej społeczności nie decydują się na krok poświęcenia dla Boga, ale jednocześnie służą braciom w na wiele cennych sposobów. „Domownicy wiary” to tytuł naszego ostatniego artykułu który pokazuje, że wszyscy ci, którzy naprawdę kochają Boga, nie zostaną pominięci podczas przyznawania nagrody.

Mamy nadzieję, że ten numer naszego czasopisma pomoże każdemu czytelnikowi zastanowić się nad tym, jak ważne jest to, aby stać się dzieckiem Bożym i głębiej odczuwać w życiu obecność Jezusa i naszego Ojca Niebieskiego.