The Herald
nr 2016/3

Na początku

Bóg stworzył ziemię tak, aby ludzie i zwierzęta mogli cieszyć się ze swego doskonałego domu. Bóg nie szczędził sił ani środków, aby stworzyć różnorodne pokarmy i miejsce zamieszkania dla zwierząt i ludzi.

„Bo tak mówi Pan, Stwórca niebios On jest Bogiem – który stworzył ziemię i uczynił ją, utwierdził ją, a nie stworzył, aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył: Ja jestem Pan, a nie ma innego” (Izaj. 45:18).

Nasz pierwszy artykuł, „Relacje miedzy Bogiem a Jego stworzeniem” omawia więzi łączące Boga nie tylko z człowiekiem, ale również ze zwierzętami.

„Ocalone zwierzęta” to analiza problemu, w jaki sposób zwierzęta mogły przetrwać w arce i jak wystarczyło dla wszystkich jedzenia. Naukowe fakty wraz z biblijnym opisem pokazują Bożą troskę o swe stworzenie.

„Konie w Biblii” to artykuł, w którym autor pokazuje, że konie w czasach starożytnego Izraela i Egiptu były przede wszystkim używane jako narzędzia wojenne. Raz po raz Izrael był ostrzegany, aby swą ufność pokładał raczej w Bogu, a nie bojowych koniach.

Od upadku Adama w ogrodzie, aż do zniszczenia Szatana opisanego w Objawieniu, wąż przewija się przez karty Biblii. „Wąż w Piśmie Świętym” to omówienie wielu przykładów, w których wąż pojawia się w Słowie Bożym.

Od wyrzutka do najlepszego przyjaciela człowieka; historia psa z biblijnej perspektywy pokazana została w artykule „Psy w Biblii”. Jednocześnie, autor wskazuje na pewne nauki płynące z tej historii.

„Nauka od świni” to rozważania na temat różnych wersetów, które związane są ze zwykłą świnią. Wyjaśniają one, dlaczego w ramach Przymierza Zakonu zawartego z Żydami świnie uważane były za nieczyste zwierzęta i nie można było jeść ich mięsa. Świnia jest również obiektem wielu metafor i przenośni, jakimi posługuje się Słowo Boże.

„Wielbłądy w Biblii” to artykuł pokazujący nam kilka ciekawych faktów o wielbłądach. Pomaga nam zrozumieć, dlaczego były one idealnym zwierzęciem jucznym w czasach starożytnych. Czy rzeczywiście przechodziły one przez ucho igielne?

W rozważaniach zatytułowanych „Zwróć uwagę na mrówkę” znajdziemy kilka myśli na temat tego, w jaki sposób Chrześcijanin powinien zajmować się swoimi sprawami. „Pracuj kiedy jest taka możliwość, ucz się od innych, działaj w sposób spójny i bezinteresowny” to tylko niektóre z zasad, które rozwija autor.

Ostatni artykuł zatytułowany jest „Dwa lwy” i stanowi porównanie między dwoma lwami: Szatanem i Lwem z pokolenia Judy, czyli naszym Panem. Na co powinniśmy zwracać uwagę gdy wiemy, że Szatan przygotowuje się do ataku? Dlaczego w Piśmie Świętym zarówno dobro, jak i zło pokazane jest za pomocą symboliki lwa?

Te i inne pytania znajda swa odpowiedź i zostaną omówione w niniejszym wydaniu. Mamy nadzieję, że nasi czytelnicy wiele skorzystają na lekturze wszystkich artykułów i odniosą z niech duże błogosławieństwo.