The Herald
nr 2015/3

Na początku

Kto nie chciałby znów zobaczyć swoich bliskich, powstałych z martwych? Zmartwychwstanie będzie realizowane zgodnie z zasadą „każdy w swoim porządku”, opisaną w poniższych artykułach.

„Zmartwychwstanie oznacza nadzieję” skupia naszą uwagę na zmartwychwstaniu jako na zjawisku, wobec którego nikt nie powinien czuć strachu. Będzie to wydarzenie, które powinno być źródłem nadziei dla wszystkich.

„Zmartwychwstanie przyszło przez jednego człowieka” to artykuł, który na podstawie Pisma Świętego pokazuje, w jaki sposób Jezus Chrystus i Jego ofiara za grzechy są podstawą dla nadziei zmartwychwstania. Jeśli Chrystus umarł raz za wszystkich, to czy wszyscy nie powinni z tego skorzystać?

Podniesienie z martwych sześciu osób w czasach przed ukrzyżowaniem i zmartwychwstaniem Jezusa różni się od obiecanego, wielkiego zmartwychwstania. Analiza tego problemu przedstawiona została w artykule „Tymczasowe zmartwychwstania”.

Opis pierwszego, trwałego zmartwychwstania, przedstawiony został w artykule „Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa”. Jezus jest pierwszy we wszystkim. Na zmartwychwstaniu Jezusa budowana jest nadzieja na życie wieczne każdego człowieka.

„Zmartwychwstanie wiernego Kościoła” to omówienie harmonijnych biblijnych argumentów opisujących sekwencję i czas trwania zmartwychwstania wiernych członków Oblubienicy Chrystusa. Będzie to niebiańskie zmartwychwstanie, do życia i nieśmiertelności.

„Zmartwychwstanie Wielkiego Ludu” to tytuł artykułu, w którym omówione zostały losy tych, którzy odpowiedzieli na Boże powołanie, następnie potknęli się po drodze, ale w końcu zwyciężyli. Autor wskazuje również na podstępne pułapki czyhające na poświęconych w czasie ich wędrówki za Panem.

„Zmartwychwstanie Starożytnych Świętych” to rozważania na temat losów Abrahama i innych wiernych Bogu ludzi żyjących w czasach przed Chrystusem. Ich zmartwychwstanie poprzedzać będzie zmartwychwstanie innych ludzi na ziemi, a oni sami otrzymają wiodącą rolę wśród wszystkich powstałych d życia.

„Zmartwychwstanie całego świata” zwraca uwagę na fakt, że cały świat ma być podniesiony ze snu śmierci. Gdy uczestnicy niebieskiego powołania będą już doskonali, świat zostanie wzbudzony z martwych aby uczyć się sprawiedliwości. Zmartwychwstanie będzie bardzo przekonywujące nawet dla ateistów. Ludzie będą wówczas uczyć się jak poświęcać czas dla innych – coś, co do tej pory zaniedbywali.

„Po końcowej próbie” to przypomnienie, że gdy dzieło zmartwychwstania dobiegnie końca i wszyscy zostaną po raz ostatni poddani próbie przez Szatana w czasie „krótkiego czasu”, wówczas śmierć i piekło zostaną zniszczone na zawsze. Następnie mieszkańcy nieba i ziemi będą żyli w harmonii, przez całą wieczność.