The Herald
nr 2014/2

Na początku

Rozmyślania w związku z Pamiątką

Przed zbliżającym się świętem Paschy Jezus przybył do Jerozolimy po raz ostatni. To był ostatni tydzień przed ukrzyżowaniem. Niemal jedna trzecia narracji w czterech Ewangeliach obejmuje ostatni tydzień życia Jezusa. Podczas tego tygodnia Jezus w szczególny sposób przygotowywał swoich uczniów na swą śmierć. Wiele wydarzeń z tego tygodnia może być pomocą dla nas samych w wędrówce za Mistrzem.

Zaczniemy niniejsze wydanie artykułem „Przygotowanie Pamiątki”, dotyczącym ustanowienia Pamiątki w czasie ostatniej nocy z życia Jezusa. Szczególne znaczenie chleba i kielicha leży w centrum naszych przygotowań.

„Odkładanie” to artykuł omawiający symbole używane w czasie Pamiątki, związane z nią typy, a w szczególności konieczność oczyszczenia naszych serc z kwasu.

Życie chrześcijańskie niesie ze sobą wiele błogosławieństw, ale także wiele prób, które mają na celu udoskonalenie naszego charakteru. „Zmarnowane czy wykorzystane próby” to praktyczne rady, jak efektywnie uczyć się z przechodzonych doświadczeń. W ten sposób możemy stać się wypolerowanymi klejnotami, których Bóg szuka dla Oblubienicy swego Syna.

Podczas ostatniego tygodnia życia Jezusa, spędził On dużo czasu ze swymi najbliższymi – uczniami, Marią, Martą i Łazarzem. Podczas tego tygodnia Jezus dokonał swego prawdopodobnie największego cudu, podnosząc Łazarza z grobu. „Naczynie alabastrowe” to rozważania nad emocjami związanymi z tym tygodniem oraz ich znaczeniem dla nas.

„Korzyści w Chrystusie” to omówienie licznych błogosławieństw, które otrzymujemy, gdy decydujemy się pójść za Jezusem. Jedną z największych korzyści jest świadomość, że Bóg Jahwe jest w naszym zasięgu, a Jego obecność podnosi nas ponad drobne troski tego wieku.

Popularne obrazy na temat Królestwa, w którym panuje pokój, pokazują lwa i baranka leżących razem, zgodnie ze słowami proroctwa Izajasza. Księga Objawienia również zawiera nawiązanie do lwa i baranka, jako części kompletnego obrazu zbawienia. „Lew z pokolenia Judy” bada wypełnienie tego proroctwa w Jezusie.

„Służba pocieszenia” analizuje naszą chrześcijańską rolę pomagania innym na drodze ofiary. Jesteśmy ambasadorami Chrystusa, zachęcającymi i wspierającymi naszych Chrześcijańskich braci.

Niech czas Pamiątki będzie błogosławieństwem dla naszych czytelników.